Türk Eczacıları Birliği ile Dokuz Eczacı Odası Hakkında Yürütülen Soruşturma Sonuçlandı

Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türk Eczacıları Birliği arasında 01.02.2012 tarihinde imzalanan “Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol” ve buna bağlı işlemlerle reçetelerin tek elden dağıtımı ve belirlenen sıra-limit dahilinde eczaneler arasında paylaştırılması sağlanarak, mal ve hizmet piyasasında hakim durumun kötüye kullanılması, rekabetin engellenmesi ve bozulması suretiyle 4054 sayılı Kanun’un ihlal edildiği iddiasına yönelik olarak yürütülen soruşturma tamamlandı.

Soruşturma, konuya ilişkin olarak verilen; 4054 sayılı Kanun’un 41. maddesi uyarınca şikayetin reddi ve soruşturma açılmaması yönündeki 19.02.2014 tarihli ve 14-07/132-59 sayılı Kurul kararının, Ankara 9. İdare Mahkemesinin 19.11.2015 tarihli ve E:2014/1622, K:2015/1811 sayılı kararı ile iptal edilmesi üzerine başlatılmıştı.

Rekabet Kurulunun 30.03.2016 tarih ve 16-12/191-M sayılı; 29.06.2016 tarih ve 16-22/393-M sayılı; 18.08.2016 tarih ve 16-28/475-M sayılı kararları çerçevesinde yürütülen soruşturmada anılan yargı kararında işaret edilen hususlar da göz önünde bulundurularak Türk Eczacıları Birliği ile dokuz eczacı odasının 4054 sayılı Kanun’u ihlal edip etmediği incelendi.

13.07.2017 tarihinde Rekabet Kurulunca dosyanın müzakeresi sonucunda; Sosyal Güvenlik Kurumunun dosya konusu bakımından teşebbüs niteliğini haiz olmaması nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türk Eczacıları Birliği arasında imzalanan “Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol” ve buna bağlı uygulamaların 4054 sayılı Kanun’un kapsamında olmadığına dolayısıyla, aynı Kanun’un 16. maddesi uyarınca soruşturma tarafı teşebbüs birliklerine idari para cezası uygulanamayacağına karar verildi.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın