Hakkında Soruşturma Açılan Şirketler

Diye Danışmanlık Eğitim ve Medya Hizmetleri Tic. A.Ş. Hakkında Soruşturma Açıldı

Diye Danışmanlık Eğitim ve Medya Hizmetleri Tic. A.Ş.’nin hakim durumunu kötüye kullandığı, bu şirkete ait “Media Barometer” hizmetini alan reklamveren teşebbüslerin alım karteli oluşturdukları iddiasını içeren şikayet başvurusunu, Rekabet Kurulu, Danıştay 13. Dairesinin kararı üzerine yeniden değerlendirdi.

Daha önce bahse konu şikayet nedeniyle yapılan önaraştırmada, söz konusu uygulamalar incelenmiş, 12.12.2014 tarihinde, 14-51/900-410 sayı ile, 4054 sayılı Kanun’un 41. maddesi uyarınca soruşturma açılmasına gerek olmadığına, Diye Danışmanlık Eğitim ve Medya Hizmetleri Tic. A.Ş.’ye ve bu teşebbüsten Media Barometer hizmeti alan teşebbüslere aynı Kanun’un 9. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca görüş bildirilmesine karar verilmişti. Anılan Kurul kararı Ankara 16. İdare Mahkemesi tarafından iptal edilmiş, söz konusu iptal kararı Danıştay 13. Dairesinin 28.02.2017 tarih ve 2016/4373 E, 2017/472 K sayılı kararıyla onanmıştır.

Dosyada yer alan bilgi ve belgeleri 01.06.2017 tarihli toplantısında müzakere eden Kurul, ilgili yargı kararlarında belirtilen hususları dikkate alarak, 4054 sayılı Kanun’un ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak aynı Kanun’un 41. maddesi uyarınca; Diye Danışmanlık Eğitim ve Medya Hizmetleri Tic. A.Ş. hakkında soruşturma açılmasına 17-18/264-M sayı ile karar verdi.

Çelebi Bandırma Uluslararası Limanı İşletmeciliği A.Ş. Hakkında Soruşturma Açıldı

Çelebi Bandırma Uluslararası Limanı İşletmeciliği A.Ş.’nin Bandırma Limanı’nda Ro-Ro taşımacılığı yapan teşebbüslere verdiği liman hizmetlerinde aşırı fiyat uyguladığı iddiasını içeren başvuru üzerine yürütülen önaraştırma, Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

Önaraştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 01.06.2017 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak; Çelebi Bandırma Uluslararası Limanı İşletmeciliği A.Ş.  hakkında soruşturma açılmasına, 17-18/266-M sayı ile karar verdi.

Ambarlı Limanı’nda Faaliyet gösteren Mardaş Marmara Deniz İşletmeciliği A.Ş.’nin Limar Liman ve Gemi İşletmeleri A.Ş. Tarafından Devralınmasına İlişkin Başvuru Nihai İncelemeye Alındı.

Ambarlı Limanı’nda faaliyet gösteren Mardaş Marmara Deniz İşletmeciliği A.Ş.’nin denizcilik alanında çeşitli faaliyetler gösteren Arkas Holding tarafından kontrol edilen Limar Liman ve Gemi İşletmeleri A.Ş. tarafından devralınmasına ilişkin başvuru, Rekabet Kurulunun 01.06.2017 tarih ve 17-18/271-M sayılı kararı ile nihai incelemeye alındı. 

Karsan Otomotiv Sanayi Mamulleri Pazarlama A.Ş. Hakkında Soruşturma Açıldı

Karsan Otomotiv Sanayi Mamulleri Pazarlama A.Ş.’nin, yetkili satıcılarının yeniden satış fiyatlarını ve uygulayacakları indirim oranlarını belirlediği, yetkili satıcıların farklı fiyatlardan araç satmalarını ve bölge dışı pasif satışlarını engellediği, pazarı şeffaf hale getirerek rekabeti ortadan kaldırdığı ve yetkili satıcılar arasında ayrımcılık yaptığı iddiasını içeren şikâyet başvurusunu, Rekabet Kurulu, Danıştay 13. Dairesinin kararı üzerine yeniden değerlendirdi.

Daha önce bahse konu şikâyet nedeniyle yapılan önaraştırmada, söz konusu iddialar incelenmiş, 07.12.2011 tarihinde 11-60/1561-554 sayı ile 4054 sayılı Kanun’un 41. maddesi uyarınca soruşturma açılmasına gerek olmadığına karar verilmişti. Anılan Kurul kararı Danıştay 13. Dairesinin 25.10.2016 tarih ve 2012/1097 E., 2016/3414 K. sayılı kararı ile iptal edildi.

Dosyada yer alan bilgi ve belgeleri 01.06.2017 tarihli toplantısında müzakere eden Kurul, ilgili yargı kararında belirtilen hususları dikkate alarak, 4054 sayılı Kanun’un ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak aynı Kanun’un 41. maddesi uyarınca;

Karsan Otomotiv Sanayi Mamulleri Pazarlama A.Ş. hakkında soruşturma açılmasına 17-18/265-M sayı ile karar verdi.

Dosu Maya Mayacılık A.Ş.’nin tam kontrolünün Lesaffre et Compaigne tarafından Devralınmasına İlişkin Başvuru Nihai İncelemeye Alındı

Dosu Maya Mayacılık A.Ş.’nin tam kontrolünün Lesaffre et Compagnie tarafından devralınması işlemine, yapılan nihai inceleme sonucunda, 15.12.2014 tarih ve 14-52/903-411 sayılı Rekabet Kurulu kararı ile taahhütler çerçevesinde koşullu izin verilmiştir. Takiben Ankara 8. İdare Mahkemesinin 19.01.2017 tarih ve 2015/2488 E., 2017/172 K. sayılı kararı ile bahse konu Kurul kararı iptal edilmiştir. İptal kararının gerekçesinde belirtilen rekabetçi endişelerin giderilmesine yönelik olarak, söz konusu devralma işlemi Rekabet Kurulunun 24.05.2017 tarih ve 17-17/252-M sayılı kararı ile yeniden nihai incelemeye alınmıştır.

Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri A.Ş., Edenred Kurumsal Çözümler A.Ş., Network Servisleri A.Ş., Multinet Kurumsal Hizmetler A.Ş., Winwin Hizmet Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Set Kurumsal Hizmetler A.Ş. Hakkında Soruşturma Açıldı

Sodexo Motivasyon Çözümleri A.Ş. (güncel ticari unvanı Sodexho Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri A.Ş.) ile Accor Servisleri International A.Ş.’nin (güncel ticari unvanı Edenred Kurumsal Çözümler A.Ş.) ihalelerde danışıklı hareket etmek, ihaleleri ve müşterileri paylaşmak, satış şartlarını birlikte belirlemek ve rakiplerin faaliyetlerini zorlaştırmak suretiyle 4054 sayılı Kanun’u ihlal ettikleri, ayrıca yemek kuponu/kartı sektöründe faaliyet gösteren teşebbüslerin ortak hareket ederek restoranlardan %7 ile %10 arasında değişen yüksek oranlarda komisyon aldıkları, yemek kuponu/kartı sağlayıcısı firmaların, lokanta, restoran ve büfeler ile yaptıkları anlaşmalarda güçlü taraf olarak kendi lehlerine haksız kazançlar sağlayarak, bu işyerlerini zor duruma düşüren piyasa koşulları oluşturdukları, bu kuponların para gibi tedavülünün işçi ücretlerine ve iş verimliliğine olumsuz etkilerinin bulunduğu iddialarını içeren başvuruyu, Danıştay 13. Dairesi’nin kararı üzerine yeniden değerlendirdi.

Daha önce bahse konu şikayet nedeniyle yapılan önaraştırmada söz konusu uygulamalar incelenmiş, 01.07.2010 tarihinde 10-47/862-299 sayı ile şikayetin reddine ve soruşturma açılmamasına karar verilmişti. Ancak anılan Kurul kararı Danıştay 13. Dairesinin, 28.12.2016 tarih ve 2010/4565 E., 2016/4508 K. sayılı kararı ile iptal edildi.

Dosyada yer alan bilgi ve belgeleri 15.05.2017 tarihli toplantısında müzakere eden Kurul, ilgili mahkeme kararında belirtilen hususları dikkate alarak, 4054 sayılı Kanun’un ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak aynı Kanun’un 41. maddesi uyarınca;

  • Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri A.Ş.
  • Edenred Kurumsal Çözümler A.Ş.
  • Network Servisleri A.Ş.
  • Multinet Kurumsal Hizmetler A.Ş.
  • Winwin Hizmet Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş.
  • Set Kurumsal Hizmetler A.Ş.

hakkında soruşturma açılmasına 17-16/224-M sayı ile karar verdi.

Monsanto Company’nin Tek Kontrolünün Bayer Aktiengesellschaft Tarafından Devralınmasına İlişkin Başvuru Nihai İncelemeye Alındı

Monsanto Company’nin tek kontrolünün Bayer Aktiengesellschaft tarafından devralınmasına ilişkin başvuru, Rekabet Kurulunun 15.05.2017 tarih ve 17-16/226-M sayılı kararı ile nihai incelemeye alındı.

Volkan Yolcu Taşımacılığı Seyahat Nakliyat Ticaret A.Ş. ve Öz Edirne Birlik- Mustafa Altunhan Hakkında Yürütülen Soruşturmanın Sözlü Savunma Toplantısı 18 Temmuz 2017 Tarihinde Yapılacak

Volkan Yolcu Taşımacılığı Seyahat Nakliyat Ticaret A.Ş. ve Öz Edirne Birlik – Mustafa Altunhan unvanlı teşebbüsler hakkında yürütülen soruşturmada sözlü savunma aşamasına gelindi. Bahse konu sözlü savunma toplantısı, 18 Temmuz 2017 Salı günü, saat 11.00’da yapılacak.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın