Zeyport Zeytinburnu Liman İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve GEMTAC Gemi Tali Acenteliği ve Bot Hiz. Tic. A.Ş. Hakkında Yürütülen Soruşturma Sonuçlandı

Zeytinburnu Limanı işleticisi Zeyport Zeytinburnu Liman İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 4054 sayılı Kanun’un 4. ve 6. maddelerine aykırı şekilde liman faaliyetleri yürüttüğü ve bu suretle rekabeti engellediği iddiasına ilişkin 26.03.2014 tarihli ve 14-12/223-99 sayılı Kurul kararının, Ankara 2. İdare Mahkemesinin 17.11.2016 tarihli ve E. 2014/1379, K. 2016/2917 sayılı kararı ile iptal edilmesi üzerine, 4054 sayılı Kanun’un 4. ve 6. maddelerinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak Zeyport Zeytinburnu Liman İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve GEMTAC Gemi Tali Acenteliği ve Bot Hiz. Tic. A.Ş. (eski unvanı: S.S. Gemi Tali Acenteleri Deniz Motorlu Taşıyıcıları Kooperatifi) hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Yargı kararında işaret edilen hususlar da göz önünde bulundurularak, Rekabet Kurulunun 23.03.2017 tarih ve 17-11/140-M sayılı kararı ile yürütülen soruşturmada, 15.03.2018 tarihinde Rekabet Kurulunca dosyanın müzakeresi sonucunda; Zeyport Zeytinburnu Liman İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve GEMTAC Gemi Tali Acenteliği ve Bot Hiz. Tic. A.Ş.’nin 4054 sayılı Kanun’un 4. ve 6. maddelerini ihlal etmediklerine dolayısıyla aynı Kanun’un 16. maddesi uyarınca adı geçen teşebbüslere idari para cezası uygulanmasına gerek olmadığına karar verildi.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın