Rekabet Kurumu Uzlaşma Müessesesi Hakkında

Uzlaşma Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 43 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrası uyarınca hazırlanan ve Rekabet Kurulu tarafından 24.06.2021 tarihinde kabul edilen “Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar İle Hâkim Durumun Kötüye Kullanılmasına Yönelik Soruşturmalarda Uygulanabilecek Uzlaşma Usulüne İlişkin Yönetmelik”,  15.07.2021 tarihli ve 31542 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Rekabet Kurumu: Uzlaşma Müessesesinin İlk Örneği

Rekabet Kurulunun 21-37/524-258 sayı ve 05.08.2021 tarihli kararı ile, Türk Philips Ticaret A.Ş., Dünya Dış Ticaret Ltd. Şti., Melisa Elektrikli ve Elektronik Ev Eşyaları Bilg. Don. İnş. San. Tic. A.Ş., Nit-Set Ev Aletleri Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti. ve GİPA Dayanıklı Tüketim Mamülleri Tic. A.Ş.’nin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak Rekabet Kurulunun 07.01.2021 tarih ve 21-01/9-M sayılı kararı ile açılan soruşturma kapsamında Türk Philips Ticaret A.Ş., Dünya Dış Ticaret Ltd. Şti., Melisa Elektrikli ve Elektronik Ev Eşyaları Bilg. Don. İnş. San. Tic. A.Ş., Nit-Set Ev Aletleri Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti. ve GİPA Dayanıklı Tüketim Mamülleri Tic. A.Ş. tarafından sunulan uzlaşma metinleri neticesinde soruşturmanın her bir taraf bakımından uzlaşma ile sonlandırılmasına karar verilmiştir.

Bilindiği üzere, 16.06.2020 tarihli ve 7246 sayılı Kanun’la 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 43. maddesinin beşinci fıkrasına getirilen değişiklikle rekabet hukuku mevzuatına kazandırılan uzlaşma uygulaması kapsamında Kurul, ilgililerin talebi üzerine veya resen, soruşturma sürecinin hızlı bitirilmesinden doğacak usuli faydaları ve ihlalin varlığına veya kapsamına ilişkin görüş farklılıklarını göz önüne alarak uzlaşma usulünü başlatabilmekte ve soruşturmanın sonlandırılmasına karar verebilmektedir.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın