Zeyport Zeytinburnu Liman İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve S.S. Gemi Tali Acenteleri Deniz Motorlu Taşıyıcıları Kooperatifi Hakkında Soruşturma Açıldı

Zeyport Zeytinburnu Liman İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve S.S. Gemi Tali Acenteleri Deniz Motorlu Taşıyıcıları Kooperatifi Hakkında Soruşturma Açıldı

Zeyport Limanı işleticisi Zeyport Zeytinburnu Liman İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 4054 sayılı Kanun’un 4. ve 6. maddelerine aykırı şekilde liman faaliyetleri yürüttüğü ve bu suretle rekabeti engellediği iddiasını içeren şikayet başvurusu, Rekabet Kurulu tarafından, Ankara 2. İdare Mahkemesi’nin iptal kararı üzerine yeniden değerlendirildi.

Daha önce bahse konu şikayet nedeniyle yapılan önaraştırmada, Zeyport Zeytinburnu Liman İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin ve S.S. Gemi Tali Acenteleri Deniz Motorlu Taşıyıcıları Kooperatifinin faaliyetleri incelenerek; 26.03.2014 tarihinde, 14-12/223-99 sayı ile, 4054 sayılı Kanun’un 41. maddesi uyarınca şikayetin reddi ile soruşturma açılmasına gerek olmadığına karar verilmişti. Anılan Kurul kararı Ankara 2. İdare Mahkemesinin 17.11.2016 tarihli ve E. 2014/1379, K. 2016/2917 sayılı kararı ile iptal edilmişti.

Dosyada yer alan bilgi ve belgeleri 23.03.2017 tarihli toplantısında müzakere eden Kurul, ilgili yargı kararında belirtilen hususları dikkate alarak, 4054 sayılı Kanun’un 4. ve 6. maddelerinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak aynı Kanun’un 41. maddesi uyarınca;

  • Zeyport Zeytinburnu Liman İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. S.S. Gemi Tali Acenteleri Deniz Motorlu Taşıyıcıları Kooperatifi

hakkında soruşturma açılmasına 17-11/140-M sayı ile karar verdi.

Bilindiği üzere 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesi, teşebbüsler arasındaki rekabeti sınırlayıcı anlaşmaları ve uyumlu eylemleri; 6. maddesi ise, hâkim durumun kötüye kullanılmasını yasaklamaktadır.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın