Yıldız Holding Bünyesinde Faaliyet Gösteren, Dosu Maya Mayacılık A.Ş.’nin Tam Kontrolünün Lesaffre Et Compaigne Tarafından Devralınmasına İzin Verildi.

Yıldız Holding’e bağlı Dosu Maya, Fransız Lesaffre et Compaigne firmasına 2014’te yaklaşık 220 milyon dolar karşılığında satılmıştı. Fakat Dosu Maya’nın satışı geçen yıl ikinci kez Rekabet Kurumu’nun incelemesine takıldı.

Rekabet Kurumu yaptığı  ilk inceleme sonucunda, 15.12.2014 tarih ve 14-52/903-411 sayılı Rekabet Kurulu kararı ile taahhütler çerçevesinde koşullu izin verildiğini duyurmuştu. Bunu takiben Ankara 8. İdare Mahkemesi’nin 19.01.2017 tarih ve 2015/2488 E. 2017/172 K. sayılı kararı ile bahse konu Kurul kararını iptal ettiğini açıklamış ve iptal kararının gerekçesinde belirtilen rekabetçi endişelerin giderilmesine yönelik olarak, söz konusu devralma işleminin Rekabet Kurulu’nun 24.05.2017 tarih ve 17-17/252-M sayılı kararı ile yeniden incelemeye alındığı kamuoyu ile paylaşılmıştı.

 

Kurul ikinci incelemenin sonucunda, 31.05.2018 tarih ve 18-17/316-156 sayı ile;

  1. Bildirim konusu işlemin 4054 sayılı Kanun’un 7. maddesi ve bu maddeye dayanılarak  çıkarılan 2010/4 sayılı Rekabet Kurulu’ndan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ kapsamında izne tabi bir devralma işlemi olduğuna,
  2. Söz konusu işlem sonucunda 4054 sayılı Kanun’un 7. maddesi anlamında hâkim durum yaratılmasının veya mevcut bir hâkim durumun güçlendirilmesinin ve böylece ilgili pazarda rekabetin önemli ölçüde azaltılmasının söz konusu olacağına, bu nedenle işleme ancak 10.11.2014 tarih, 6365 sayı ve 25.04.2018 tarih, 3329 sayı ile Kurum kayıtlarına giren taahhütler çerçevesinde izin verilmesine

oybirliği ile karar verildiğini açıkladı.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın