Yerinde İncelemelerde Dijital Verilerin İncelenmesine İlişkin Kılavuz

24.06.2020 tarihinde yürürlüğe giren Kanun değişikliği ile yapılan değişikliklerin ve Kurum’un yetkilerinin daha iyi anlaşılabilmesi için oluşturulan ilgili Kılavuz Kurum internet sitesinde yayımlanmıştır. Kılavuz’da yer alan ve dijital verilerin incelenmesi süreçlerine ilişkin önemli noktalar şu şekildedir:

Kurum uzmanları teşebbüse ait sunucu, masaüstü/dizüstü bilgisayar, taşınabilir cihaz gibi bilişim sistemleri ile CD, DVD, USB, harici hard disk, yedekleme kayıtları, bulut servisleri gibi depolama araçlarında inceleme yapmaya yetkilidir. Uzmanlar, teşebbüse ait sistemlerdeki anahtar kelime arama araçlarından ya da dijital verilerde nitelikli arama yapılmasına imkân tanıyan adli bilişim yazılım ve donanımlarından faydalanabilir. Söz konusu adli bilişim araçları, inceleme esnasında dijital verilerde arama yapılmasına, bu verilerin kopyalanmasına ve silinen verilerin geri getirilmesine imkân tanırken teşebbüse ait veri ve sistemlerin orijinalliğinin ve bütünlüğünün korunmasını sağlar.

Taşınabilir iletişim cihazlarının (cep telefonu, tablet vb.) teşebbüse ait dijital veri içerip içermediğinin tespiti amacıyla yapılacak hızlı gözden geçirme sonucunda bu cihazların incelemeye tabi tutulup tutulmayacağına karar verilir. Tümüyle şahsi kullanıma özgü olduğu tespit edilen taşınabilir iletişim cihazları inceleme konusu yapılmaz. Teşebbüse ait veri içerdiği tespit edilen taşınabilir iletişim cihazları ise adli bilişim araçları vasıtasıyla incelenir. İnceleme neticesinde dosya kapsamında delil niteliği taşıdığı düşünülen veriler ayrıştırılır ve delil niteliğinde görülmeyen diğer bütün veriler, geri getirilemeyecek şekilde kalıcı olarak silinir.

Buradaki önemli nokta uzmanların bahse konu taşınabilir cihazın tümüyle şahsi veri mi içerdiğini yoksa teşebbüse ait veriler de mi içerdiğinin tespiti için uzman tarafından hızla gözden geçirme şeklinde incelenebilir olmasıdır.

Uzmanlar verileri kendi bilgisayarlarına kopyalayıp inceleyebileceği gibi bu verilerin kopyalarını alıp Kurum’da da inceleme yapabilmektedirler.  Fakat cep telefonlarından elde edilen veriler istisnai durum oluşturmakta ve yalnızca teşebbüsün yerleşkesinde incelemeye tabii tutulabilmektedirler.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın