Türkiye Hızlı Tüketim Malları Perakendeciliği Sektör İncelemesi Nihai Raporu Yayımlandı

 

Hızlı tüketim malları (HTM) perakendeciliği sektörü, yapısı ve ekonomideki kilit rolü sebebiyle Rekabet Kurumunun merceğindeki önemli alanlarından birini oluşturmaktadır

Nihai Rapor kapsamında yapılan incelemelerde sektörün genel yapısı ve işleyişi ortaya konulduktan sonra, sektörde yaşanan yoğunlaşma artışının hangi yollarla gerçekleştiği incelenmiş ve perakende sektörüne yönelik ayrı birleşme ve devralma bildirim eşiklerine gerek olup olmadığı değerlendirilmiştir. HTM perakendeciliği sektöründe yoğunlaşmanın yıllar itibarıyla artıyor olması; ürünlerin üretildiği, paketlendiği ve tedarik edildiği pazarları da etkilediğinden, perakende pazarında faaliyet gösteren teşebbüslerin tedarik piyasasındaki alım güçlerinin sektördeki etkileri de Nihai Raporda ele alınmıştır.

Raporda özellikle alıcı gücünün kötüye kullanılmasının rekabet üzerindeki etkilerine odaklanılmış ve alıcı gücünün kötüye kullanılması olasılığının ortadan kaldırılmasına yönelik çözüm önerileri sunulmuştur. Ek olarak sektördeki dijitalleşme eğilimi ve oranı incelenmiş olup bu sektöre ilişkin rekabet hukuku analizlerinde dijitalleşmenin piyasalara etkisinin dikkate alınması hususu tartışılmıştır. Ayrıca HTM perakendeciliğinde sektörün rekabetçi yapısına olumsuz etki edebilecek bazı unsurlar da ele alınmış olup haksız ticari uygulamalar, tüketicilerin yanıltılmasına neden olabilecek firma davranışları, özel gramajlı ürün üretilmesi ve yeni mağaza açılışlarının nüfus kriterine bağlanması ile ilgili değerlendirmelere yer verilmiştir. 

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın