Türkiye Bankalar Birliğine İlişkin Muafiyet Kararı

Rekabet Kurulunca, Türkiye Bankalar Birliği’nin yabancı para çek takas uygulamasına ilişkin olarak takas komisyon ücretinin, maliyetlerde hissedilir değişiklikler oluncaya ve üyeler tarafından TBB’ye başvuru yapılıncaya kadar işlem bazında 15 TL olarak uygulanmasının tavsiye edilmesine yönelik Yönetim Kurulu Kararı’nın 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesi kapsamında olduğuna, -Yabancı para çek ile ödemelerin gerçekleştirildiği hizmet pazarının kendine özgü koşulları nedeniyle, bildirime konu Yönetim Kurulu Kararına, hesaplamalarda, bankaların yabancı para çek işlemlerinin büyüklüğünü dikkate alan ağırlıklandırılmış ortalama yönteminin kullanılması halinde 4054 sayılı Kanun’un 5. maddesi kapsamında muafiyet tanınmasına,- muafiyet süresinin, yukarıda yer verilen koşulun yerine getirildiğinin 30 gün içinde tevsik edilmesinden itibaren 2 yıl olarak belirlenmesine karar verildi.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın