Taahhüt Tebliği Taslağı Kamuoyu Görüşüne Açıldı

Bilindiği üzere, 24.06.2020 tarihli ve 31165 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7246 sayılı Kanun ile 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’da bazı değişiklikler yapılmıştır. Bu değişikliklerden biri de, 4054 sayılı Kanun’un 43. maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları çerçevesinde taahhüt müessesesinin hukukumuza kazandırılması olmuştur.

Taahhüt müessesesi ile olası rekabet karşıtı zararların büyümeden önlenmesi ve rekabet ihlallerinin tespiti için gerekli olan ayrıntılı inceleme süreçlerinin kamu ve hakkında inceleme yürütülenler bakımından yol açabileceği zaman ve kaynak maliyetlerinden tasarruf edilmesi amaçlanmaktadır.

Bu amaç çerçevesinde, bir önaraştırma ya da soruşturma sürecinde ortaya çıkan rekabet sorunlarının giderilmesine yönelik olarak ilgili teşebbüslerce ya da teşebbüs birliklerince gönüllü olarak sunulan taahhütler Rekabet Kurulunca değerlendirilmekte, rekabet sorunlarını giderebileceğine kanaat getirilen taahhütler ilgili teşebbüsler ya da teşebbüs birlikleri bakımından bağlayıcı hale getirilerek soruşturma açılmamasına veya açılmış bulunan soruşturmaya son verilmesine karar verilebilmektedir.

Tebliğ Taslağı’na buradan erişilebilmektedir.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın