Sözlü Savunma Tarihleri

 Red Bull Gıda Dağıtım ve Pazarlama Tic. Ltd. Şti. Hakkında Yürütülen Soruşturmanın Sözlü Savunma Toplantısı 10 Aralık 2019 Tarihinde Yapılacak.

Red Bull Gıda Dağıtım ve Pazarlama Tic. Ltd. Şti.’nin fiili münhasırlık uygulamak ve yeniden satış fiyatını belirlemek suretiyle 4054 sayılı Kanun’u ihlal ettiği iddiası üzerine yürütülen soruşturmada sözlü savunma toplantısı, 10 Aralık 2019 tarihinde saat 14.00’da yapılacak.

Toplantıya katılmak isteyen şikâyetçi ve üçüncü kişilerin, 3 Aralık 2019 günü mesai saati sonuna kadar Rekabet Kurumuna başvurmaları gerekmektedir.

 V.O.S.S. Varinak Onkoloji Sistemleri Satış ve Servis A.Ş. Hakkında Yürütülen Soruşturmanın Sözlü Savunma Toplantısı 11 Aralık 2019 Tarihinde Yapılacak.

Varian Medical Systems Inc.’in Türkiye’de satış ve servis konusunda tek yetkili distribütörü olan V.O.S.S. VARİNAK Onkoloji Sistemleri Satış ve Servis A.Ş.’nin, Varian marka lineer hızlandırıcı cihazları ve yardımcı ekipmanlarının bakım ve onarımı piyasalarındaki hâkim durumunu kötüye kullandığı iddiası üzerine yürütülen soruşturmada sözlü savunma savunma toplantısı, 11 Aralık 2019 tarihinde saat 10.30’da yapılacak.

Toplantıya katılmak isteyen şikâyetçi ve üçüncü kişilerin,  02 Aralık 2019 günü mesai saati sonuna kadar Rekabet Kurumuna başvurmaları gerekmektedir.

 

 Koninklijke Philips N.V. ve Türk Philips A.Ş Hakkında Yürütülen Soruşturmanın Sözlü Savunma Toplantısı 17 Aralık 2019 Tarihinde Yapılacak.

Koninklijke Philips N.V.’nin standart belirleyen ilgili kuruluşa beyan ettiği altyazı teknolojisine ilişkin standarda esas patentlerini adil, makul ve ayrımcı olmayan koşullarla lisanslayacağına dair taahhüdüne aykırı davranmak suretiyle 4054 sayılı Kanun’u ihlal ettiği iddiası üzerine yürütülen soruşturmada sözlü savunma toplantısı 17 Aralık 2019 tarihinde saat 10.30’da yapılacak.

Toplantıya katılmak isteyen şikâyetçi ve üçüncü kişilerin, 06 Aralık 2019 günü mesai saati sonuna kadar Rekabet Kurumuna başvurmaları gerekmektedir.

 

 Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Elektrik Mühendisleri Odası Hakkında Yürütülen Soruşturmanın Sözlü Savunma Toplantısı 18 Aralık 2019 Tarihinde Yapılacak.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Elektrik Mühendisleri Odası Konya İl Temsilciliğinin almış olduğu komisyon kararı ile 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiği iddiası üzerine yürütülen soruşturmada sözlü savunma toplantısı, 18 Aralık 2019 tarihinde saat 10.30’da yapılacak.

Toplantıya katılmak isteyen şikâyetçi ve üçüncü kişilerin, 09 Aralık 2019 günü mesai saati sonuna kadar Rekabet Kurumuna başvurmaları gerekmektedir.

 

 Arçelik Pazarlama A.Ş. ve Vestel Ticaret A.Ş. Hakkında Yürütülen Soruşturmanın Sözlü Savunma Toplantısı 24 Aralık 2019 Tarihinde Yapılacak.

Arçelik Pazarlama AŞ ve Vestel Ticaret AŞ’nin rekabete duyarlı bilgi değişimi yoluyla 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal ettikleri iddiası üzerine yürütülen soruşturmada sözlü savunma toplantısı, 24 Aralık 2019 tarihinde saat 10:30’da yapılacak.

Toplantıya katılmak isteyen şikâyetçi ve üçüncü kişilerin, 13 Aralık 2019 günü mesai saati sonuna kadar Rekabet Kurumuna başvurmaları gerekmektedir.

 Kemoterapi İlaçları Hazırlama Konusunda Faaliyet Gösteren 6 Teşebbüs Hakkında Yürütülen Soruşturmanın Sözlü Savunma Toplantısı 25 Aralık 2019 Tarihinde Yapılacak.

İnvotek Sağlık Teknolojileri Tic. Ltd. Şti., Korulu Grup Sağlık Hizmet İnşaat Taahhüt Makina Temizlik San. ve Tic. Ltd. Şti., Meditera İthalat ve İhracat A.Ş., Oncosem Onkolojik Sistemler San. ve Tic. Ltd. Şti.,  Onkofar Sağlık Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. ve Santek Sağlık Turz. Teks. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin kemoterapi ilaç hazırlama ihalelerinde danışıklı hareket suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak yürütülen soruşturmada sözlü savunma toplantısı, 25 Aralık 2019 tarihinde saat 10.30’da yapılacak.

Toplantıya katılmak isteyen şikâyetçi ve üçüncü kişilerin, 16 Aralık 2019 günü mesai saati sonuna kadar Rekabet Kurumuna başvurmaları gerekmektedir.

 Burdur İlinde Faaliyet Gösteren 10 Otogaz İstasyonu Hakkında Yürütülen Soruşturmanın Sözlü Savunma Toplantısı 02 Ocak 2020 Tarihinde Yapılacak.

Burdur il merkezinde faaliyet gösteren istasyonların otogaz LPG ve akaryakıt ürünlerinin fiyatlarını aralarında anlaşarak yükseltmek suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak yürütülen soruşturmada sözlü savunma savunma toplantısı, 02 Ocak 2020 tarihinde saat 14:00’da yapılacak.

Toplantıya katılmak isteyen şikâyetçi ve üçüncü kişilerin, 23 Aralık 2019 günü mesai saati sonuna kadar Rekabet Kurumuna başvurmaları gerekmektedir.

 

 Posta-Kargo Taşımacısı 36 Teşebbüs Hakkında Yürütülen Soruşturmanın Sözlü Savunma Toplantısı 07 Ocak 2020 Tarihinde Yapılacak.

Posta/kargo taşımacısı 36 teşebbüsün aralarında müşteri paylaşımı yapmak suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak yürütülen soruşturmada sözlü savunma savunma toplantısı 07 Ocak 2020 tarihinde saat 10.30’da yapılacak.

Toplantıya katılmak isteyen şikâyetçi ve üçüncü kişilerin, 26 Aralık 2019 günü mesai saati sonuna kadar Rekabet Kurumuna başvurmaları gerekmektedir.

 

 Sigorta Pazarında Faaliyet Gösteren 8 Teşebbüs Hakkında Yürütülen Soruşturmanın Sözlü Savunma Toplantısı 14 Ocak 2020 Tarihinde Yapılacak.

Risk kapasitesi büyük işler (proje finansmanı dahil olmak üzere) ihtiyari sigorta pazarında faaliyet gösteren Aksigorta A.Ş., Allianz Sigorta A.Ş., Axa Sigorta A.Ş., Dubai Starr Sigorta A.Ş., Ergo Sigorta A.Ş., Eureko Sigorta A.Ş., Sompo Sigorta A.Ş. ve Zurich Sigorta A.Ş.’nin aralarında anlaşmak suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal ettikleri iddiası üzerine yürütülen soruşturmada sözlü savunma toplantısı, 14 Ocak 2020 tarihinde saat 10.30’da yapılacak.

Toplantıya katılmak isteyen şikâyetçi ve üçüncü kişilerin, 03 Ocak 2020 günü mesai saati sonuna kadar Rekabet Kurumuna başvurmaları gerekmektedir.

 

 Artı Marin Mobil Enerji Sistemleri A.Ş. ve Mastervolt International Holding BV Hakkında Yürütülen Süreçte Sözlü Savunma Toplantısı 15 Ocak 2020 Tarihinde Yapılacak.

Artı Marin Mobil Enerji Sistemleri A.Ş. ve Mastervolt International Holding BV tarafından, Eltesan Mobil Teknloji Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.’nin Mastervolt markalı ürünlerin parallel ithalat yoluyla Türkiye’de satışını yapmasının engellendiği iddiasına ilişkin olarak yürütülen soruşturma sonucunda verilen 11.05.2016 tarih ve 16-16/278-122 sayılı Rekabet Kurulu kararının Ankara 7. İdare Mahkemesinin 28.11.2018 tarih ve E: 2017/251, K: 2018/2104 sayılı kararı ile iptal edilmesi üzerine, iptal kararının gereğinin yerine getirilmesine yönelik olarak 10.01.2019 tarih ve 19-03/25-M sayılı Rekabet Kurulu kararıyla yürütülen süreçte sözlü savunma toplantısı, 15 Ocak 2020 tarihinde saat 10.30’da yapılacak.

Toplantıya katılmak isteyen şikâyetçi ve üçüncü kişilerin, 06 Ocak  2020 günü mesai saati sonuna kadar Rekabet Kurumuna başvurmaları gerekmektedir.

 

 

 Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ve Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. Hakkında Yürütülen Soruşturmanın Sözlü Savunma Toplantısı 21 Ocak 2020 Tarihinde Yapılacak.

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ve Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. hakkında 4054 sayılı Kanun’un ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak yürütülen soruşturmada sözlü savunma toplantısı, 21 Ocak 2020 tarihinde saat 10.30’da yapılacak.

Toplantıya katılmak isteyen şikâyetçi ve üçüncü kişilerin, 10 Ocak 2020 günü mesai saati sonuna kadar Rekabet Kurumuna başvurmaları gerekmektedir.

 

 Afyon Çimento San. Tic. A.Ş., As Çimento Sanayi Ve Ticaret A.Ş., Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi Ve Ticaret A.Ş., Konya Çimento San. A.Ş. Hakkında Yürütülen Soruşturmanın Sözlü Savunma Toplantısı 22 Ocak 2020 Tarihinde Yapılacak.

Afyon Çimento San. Tic. A.Ş., As Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş., Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş., Konya Çimento San. A.Ş.’nin çimento fiyatlarını aralarında belirlemek ve müşteri paylaşımı yapmak suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal ettikleri iddiası üzerine yürütülen soruşturmada sözlü savunma aşamasına gelindi. Bahse konu sözlü savunma toplantısı, 22 Ocak 2020 tarihinde saat 10.30’da yapılacak.

Toplantıya katılmak isteyen şikâyetçi ve üçüncü kişilerin, 13 Ocak 2020 günü mesai saati sonuna kadar Rekabet Kurumuna başvurmaları gerekmektedir.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın