Siemens San. ve Tic. A.Ş. Hakkında Yürütülen Soruşturma Sonuçlandı

Siemens San. ve Tic. A.Ş.’nin 18.02.2009 tarihli ve 09-07/128-39 sayılı Rekabet Kurulu kararında öngörülen yükümlülüklere uymayarak hakim durumunu kötüye kullanmak suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak yürütülen soruşturma tamamlandı.

Soruşturma, konuya ilişkin olarak verilen şikayetin reddi ve soruşturma açılmaması yönündeki 21.10.2010 tarihli ve 10-66/1408-527 sayılı Kurul kararının, Danıştay 13. Dairesinin 14.04.2015 tarihli ve 2011/317 E., 2015/1454 K. sayılı kararı ile iptal edilmesi üzerine başlatılmıştı.

Rekabet Kurulu’nun 01.09.2015 tarih ve 15-34/503-M sayılı kararı ile başlatılan soruşturmada anılan yargı kararında işaret edilen hususlar da göz önünde bulundurularak Siemens San. ve Tic. A.Ş. tarafından 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesinin ihlal edilip edilmediği incelendi.

24.10.2016 tarihinde Rekabet Kurulunca dosyanın müzakeresi sonucunda Siemens San. ve Tic. A.Ş.’nin 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal etmediğine ve dolayısıyla idari para cezası verilmesine gerek olmadığına karar verildi.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın