Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem Ve Kararlar İle Hâkim Durumun Kötüye Kullanılması Halinde Verilecek Para Cezalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazetede Yayımlandı.  

Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem Ve Kararlar İle  Hâkim Durumun Kötüye Kullanılması Halinde Verilecek  Para Cezalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik  Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazetede yayımlandı. Yönetmelikte yapılan değişiklik ile yıllık gayri safi gelir saptanırken dikkate alınacak hesap kalemlerinin kapsamı genişletilmiş oldu.  İlgili değişiklik aşağıdaki şekildedir:

“Yıllık gayri safi gelir: Tek düzen hesap planındaki net satışları veya bunun hesaplanması mümkün olmazsa, Kurul tarafından saptanacak olan, net satışlara en yakın geliri (teşebbüslerin, her ne sebeple olursa olsun, (esas) faaliyet gelirlerini, diğer faaliyetlerden olağan gelir veya karlar gibi net satışların hesaplanmasında dikkate alınmayan hesap kalemleri altında muhasebeleştirmiş olduklarının tespiti halinde, söz konusu bedeller de yıllık gayri safi gelir saptanırken dikkate alınır.”

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın