Rekabet Kurumu Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. Hakkında Yürütmekte Olduğu Ek Çalışmayı Sonuçlandırdı.

 

 

Kurum toplanan deliller, belgeler, yerinde inceleme neticesinde elde edilen bulgular doğrultusunda Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş’nin distribütörlerine ve bayilerine yönelik yeniden satış fiyatının tespiti ve münhasırlık uygulamaları yoluyla Kanun 4. ve 6.maddelerini ihlal edip etmediği ile ilgili nihai karara ulaşmıştı. Bu Karar Danıştay 13. Dairesinin 16.10.2017 tarih ve E. 2011/4560, K 2017/2573 sayılı kararı ile kısmen iptal edilmesi üzerine, iptal kararının yerine getirilmesi amacıyla Rekabet Kurulu kararı ile yürütülen ek çalışma tamamlandı. Ek çalışma sonucunda Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş’nin kontörlerin yeniden satış fiyatını belirlemek suretiyle Kanun 4.maddesini ihlal ettiğine ve idari para cezası verilmesine karar verildi.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın