Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar İle İlgili Önemli Değişiklikler

Rekabet Kurumu izin sürecinde fark edilen eksiklikleri gidermek  ve güncel yaklaşımlara uyum sağlamak adına ilgili Tebliğ ve Kılavuzlarda güncelleme yapmıştır. Değişikliklerde öne çıkan başlıklar ciro eşikleri, teknoloji şirketleri, elektronik başvuru gibi konular olmuştur. Ciro eşiklerinde yapılan düzenleme ile;

 

  • İşlem taraflarının Türkiye ciroları toplamının yedi yüz elli milyon TL’yi ve işlem taraflarından en az ikisinin Türkiye cirolarının ayrı ayrı iki yüz elli milyon TL’yi aşması; veya
  • Devralma işlemlerinde devre konu varlık ya da faaliyetin, birleşme işlemlerinde ise işlem taraflarından en az birinin Türkiye cirosunun iki yüz elli milyon TL’yi ve diğer işlem taraflarından en az birinin dünya cirosunun üç milyar TL’yi aşması.

Gerekliliği getirilmiştir.

 

Yeni mevzuat ile ilgili bir diğer önemli değişiklik teknoloji şirketleri açısından gerçekleşmiştir. “Teknoloji Şirketi” kavramı Tebliğ’e eklenerek bu teşebbüslerin devre konu taraf olduğu işlemler bakımından ilave bir bildirim yükümlülüğü getirilmiştir. Bu sayede yeni kurulan veya gelişmekte olan teknoloji şirketlerinin önemli ölçüde pazar gücüne sahip şirketler tarafından devralınmalarının denetim altına alınması planlanmaktadır.

Son olarak başvuru sürecinin verimli hale getirilmesine yönelik bildirim formunun formatının değiştirilmesi ve elektronik ortamda başvurular ile ilgili çalışmalar yapılacaktır.

Kurum’un resmi açıklamasına linkten ulaşılabilmektedir.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın