Microsoft Bilgisayar Yazılım Hizmetleri Ltd. Şti. Hakkında Yürütülen Soruşturma Sonuçlandı

Microsoft Bilgisayar Yazılım Hizmetleri Ltd. Şti.’nin internet kafelere yönelik olarak hazırlanan ‘‘3+ projesi’’ ile 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak yürütülen soruşturma tamamlandı.

Soruşturma, konuya ilişkin olarak verilen 07.12.2011 tarihli ve 11-60/1555-550 sayılı Kurul kararının, Danıştay 13. Dairesinin 25.10.2016 tarih, 2012/1000 E.; 2016/3413 K  sayılı kararı ile iptal edilmesi üzerine başlatılmıştı.

Yargı kararında işaret edilen hususlar da göz önünde bulundurularak, Rekabet Kurulunun 20.04.2017 tarih ve 17-13/171-M sayılı kararı ile yürütülen soruşturmada, 24.04.2018 tarihinde dosyanın müzakeresi sonucunda; Microsoft Bilgisayar Yazılım Hizmetleri Ltd. Şti.’nin 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal etmediğine, dolayısıyla aynı Kanun’un 16. maddesi uyarınca adı geçen teşebbüse idari para cezası uygulanmasına gerek olmadığına karar verildi.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın