Kartelleşmeyi Engelleme: Komisyon iki Fransız perakende satıcısı arasında iş ortaklıklarındaki olası gizli anlaşmayı araştırmak için inceleme başlatmıştır.

 

Avrupa Birliği Komisyonu, Casino Guichard-Perrachon (‘Casino’ olarak bilinmektedir) ile Les Mousquataries (‘Intermahcé’ olarak bilinmektedir) teşebbüslerinin market yönetimi konusunda Avrupa Birliği rekabet kurallarını ihlal eden davranışlar içerisinde bulunup bulunmadığını incelemek için resmi kartelleşmeyi engelleme incelemesi başlatmıştır.

Komisyon üyesi Margrethe Vestager rekabet politikası adına “Perakendeciler arasında ittifak yapmak market zincirlerinin temel bileşeni haline gelmektedir. Bu yolla tüketicilerin günlük yaşantılarında kullandıkları gıda, kişisel bakım ürünleri gibi ürünlere daha uygun fiyatla ulaşmaları sağlanabilmektedir. Öte yandan eğer perakendeciler söz konusu ortaklığı satışlarını yükseltmek için kullanırsa bu gibi imkanlar hızlıca ortadan kalkabilir. Bu sebeple Komisyon, Casino ve Intermarché’nin eylemlerini, rekabet karşıtı sonuçların ortaya çıkmaması için inceleyecektir.” dedi.

Casino ve Intermarché Fransa’nın en büyük aktif perakendeci marketlerindendir. 2014 yılının Kasım ayında kendi markaları olan INCA’nın tedarik edilmesi konusunda bir iş ortaklığı kurdular.

Komisyon, söz konusu anlaşmanın amacını aşıp rekabet karşıtı bir durumun ortaya çıkabileceğinden endişelendiği Casino ile Intermarché’nin bu anlaşmayı kendi market ağlarını geliştirmek ve bu doğrultuda fiyat politikalarını belirlemek adına kullanıp kullanmadıklarını inceleyecektir.

Söz konusu anlaşmanın kanıtlanması durumunda AB rekabet kurallarının teşebbüsler arası anlaşmalarla ihlal edildiği sonucuna ulaşılabilir. [TFEU (Treaty on the Functioning of the European Union) madde 101]

Komisyon öncelikle derinlemesine bir inceleme gerçekleştirecektir. Söz konusu resmi inceleme başlatılması kararı ihlalin varlığına dair bir ön karar niteliğinde değildir.

Geçmiş

2017 yılının Şubat ayında ve 2019 yılının Mayıs ayında Komisyon rekabet karşıtı bir piyasa oluşturabilecek olası iş ortaklarını incelemek adına kendisine verilmiş inisiyatifi kullanarak herhangi bir duyuru yapmadan Casino ve Intermarché’ye ait şirket binalarında inceleme yapmıştır.

Komisyon, Dikey Anlaşmalar Kılavuzu’nda bu tür anlaşmaların tüketiciler için daha ucuz fiyatlama veya daha kaliteli ürün ya da hizmet verilmesi sonucunu doğurabileceğini belirtmiştir. Bu doğrultuda perakendecilerin bu tür davranışlarının tüketici üzerinde olumlu etkiler oluşturabileceği gözlenmiştir.

Ne var ki bu iş ortaklıkları rekabetçi endişelere sebebiyet vermektedir. Zira bu amaçla yapılan iş ortaklıkları üzerinden satış faaliyetlerinin geliştirilmesi adına gizli iletişim kurulmasına olanak sağlanabilmektedir. Son yıllarda gözlemlenen ittifak sayısının artması, ittifak taraflarının değişmesi gibi piyasa hareketleri bu şekilde kurulacak gizli ortaklıklara ortam hazırlamakta ve risk oluşturmaktadır.

Komisyonu’un söz konusu incelemesi, modern perakendecilerin tüketiciye yararlı imkanların oluşturmasını sağlamanın bir parçasıdır.

Kartelleşmeyi Engelleme Araştırmalarının Geçmişi

TFEU madde 101 rekabetin engelleyen ya da kısıtlayan veya bu etkiyi doğurabilecek anlaşma ve uyumlu eylemleri yasaklamaktadır. Bu hükmün uygulanış şekli 1/2003 sayılı Kartelleşmeyi Engelleme Yönetmeliği [Antitrust Regulation (Council Regulation No 1/2003)]’nde belirtilmiştir.

Kartelleşmeyi Engelleme Yönetmeliği’nin (Antitrust Regulation) 11. maddesinin 6. fıkrasında, Komisyon tarafından soruşturma açılması ile Üye Devletler’in rekabet otoritelerine, ilgili konuda AB rekabet kurallarını kullanarak inceleme yapma imkanı sağlanmıştır. Yönetmeliğin 16. maddesine göre, devletlerin Komisyon’un başlatmış olduğu soruşturma ile çelişkili olabilecek kararlar vermekten kaçınması gerekmektedir.

Komisyon, teşebbüsleri ve Üye Devletler’in rekabet otoritelerini soruşturma başlattığına dair bilgilendirmektedir.

Kartelleşmeyi engelleme incelemelerinde herhangi bir yasal süre düzenlemesi bulunmamaktadır. Soruşturmanın süresi dosyanın karmaşıklığı, hakkında inceleme yapılan teşebbüs sayısı, savunma hakkının kullanılması gibi etkenler dolayısıyla farklılık göstermektedir.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın