IBM, Bundeskartellamt’ın Endişelerini Dile Getirmesinin Ardından T-Systems’in Merkezi İşlemci Birimi İşletmesinden Personel, Donanım ve Yazılım Tedarik Etme Bildirimini Geri Çekti.

IBM Deutschland GmbH, T-Systems International GmbH’in merkezi işlemci servisi işletmesinden personel, yazılım ve donanım edinme planlarını içeren bildirimini geri çekti. Bundan önce Bundeskartellamt, bu teşebbüsler arasındaki personel, donanım ve yazılım edinme ve irtibatlı dış kaynaklardan tedarik işbirliği hakkındaki rekabete ilişkin endişelerini açığa kavuşturmuştu.

Bundeskartellamt, ilgili kararında; merkezi işlemcilerin büyük şirketler ve dünya çapındaki kamu kurumları tarafından büyük çaptaki bilgileri işlemek ve depolamak, seri ve toplu bilgi işlemek amacıyla kullanıldığını belirtmiştir. Aynı zamanda bu davada IBM tarafından 1964’te üretilen ve satılan merkezi işlemci birimleri patentli sistemlerdir. Bununla birlikte, çoğu şirket artık daha fazla merkezi işlem sistemlerini kendi başına yürütememektedir. Söz konusu şirketler dış kaynak tedariki ile IBM ve T-Systems gibi sağlayıcılardan bu hizmeti almaktadır.

IBM ve T-Systems arasındaki tedarik anlaşması; donanım, yazılım ve bu yüksek performanslı sistemleri yürüten profesyonel 100’ü aşkın personeli kapsamaktadır. Ancak, T-Systems ‘in son kullanıcı ile hâlihazırda var olan sözleşmelerinin devrini kapsamamaktadır. Söz konusu taraf teşebbüsler aynı zamanda IBM’nin alt yüklenici olarak T-Systems ’in nihai müşterilerine merkezi işlemci servisi sağladığı uzun dönemli bir işbirliği anlaşmasına adım atmayı planlamaktaydı.

Bundeskartellamt’ın soruşturmasında vardığı sonuca göre; bahsi geçen tedarik anlaşması, Avrupa çapındaki merkezi işlemci sistemleri pazarına etki edecekti. Çünkü IBM bu pazarda da aktif olup aynı zamanda T-Systems, Atos, DXC, Finanz Informatik, Fiducia & GAD IT gibi diğer rakiplerinden açık ara farkla Pazar lideri konumundadır. IBM’nin merkezi işlemci servisi pazarındaki güçlü Pazar pozisyonu aynı zamanda bu alandaki tüm rakiplerinin aktivitelerinin yine IBM’ye bağlı olmasından dolayı ayrıca güçlenmektedir. Çünkü IBM merkezi işlemcinin tek üreticisidir. Düşünülmesi gereken diğer taraf, müşterilerin diğer bilgi merkezlerine geçiş yapma imkânlarının olup olmadığıdır.

Bundeskartellamt’ın hazırlık görüşüne göre, teklif edilen yukarıda bahsi geçen tedarik anlaşması, özellikle personel transferi ve planlanan dış kaynak tedarikini amaçlayan işbirliği anlaşması ile IBM’nin hâkim durumunu güçlendirecektir. Bu işleme bağlı olarak T-Systems artık bağımsız ve önceden olduğu gibi pazarda aktif olamayacaktır. Pazarda varlığını sürdüren küçük rakiplerin bu işlemden doğan zararı gidermesi kendilerinden beklenemeyecektir.

Birleşme projesi, kapsamlı soruşturmalar içeren ikinci aşama birleşme kontrol işlemlerinde yakından incelenmiştir. Bildirimlerin taraflarca geri çekilmesi nedeniyle, işlem resmi bir karar olmadan Bundeskartellamt tarafından sonuçlandı. Alman Rekabet Otoritesi Bundeskartellamt birleşmenin yukarıda açıklanan nedenlerle uygulanamayacağına karar verdi.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın