DyDo Drinco Turkey İçecek Satış ve Pazarlama A.Ş. Hakkında Yürütülen Soruşturma Uzlaşma  Yoluyla Sona Erdi

 

Kurulun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre  “16.06.2022 tarih ve 22-27/439-MUA sayılı ara kararına istinaden DyDo Drinco Turkey İçecek Satış ve Pazarlama AŞ tarafından gönderilen uzlaşma metninde ihlalin varlığı ve kapsamı ile uzlaşma ara kararında öngörülen azami idari para cezası oranı ve tutarı teşebbüs tarafından açıkça kabul edilmiş olup;

  1. DyDo Drinco Turkey İçecek Satış ve Pazarlama AŞ’nin satışını yaptığı ürünlerin raf fiyatına müdahale etmek suretiyle perakende satış noktalarının yeniden satış fiyatını belirleyerek 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiğine,
  2. Bu doğrultuda teşebbüse aynı Kanun’un 16. maddesinin üçüncü fıkrası ile Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hâkim Durumun Kötüye Kullanılması Halinde Verilecek Para Cezalarına İlişkin Yönetmelik’in 5. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi, ikinci fıkrası ve üçüncü fıkrasının (a) bendi ile 7. maddesinin birinci fıkrası uyarınca 2021 yılı gayrisafi geliri üzerinden takdiren 14.302.030,59 TL idari para cezası uygulanmasına,
  3. 4054 sayılı Kanun’un 43. maddesinin yedinci fıkrası ve Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hâkim Durumun Kötüye Kullanılmasına Yönelik Soruşturmalarda Uygulanabilecek Uzlaşma Usulüne İlişkin Yönetmelik’in 4. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca uzlaşma usulü sonucunda teşebbüse verilecek idari para cezasında %20 oranında indirim uygulanmasına,
  4. Bu kapsamda uzlaşma usulü sonucunda teşebbüse 2021 yılı gayrisafi gelirleri üzerinden takdiren 11.441.624,472-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına,

Karar verilmiştir.”

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın