Diye Danışmanlık Eğitim ve Medya Hizmetleri Tic. A.Ş. Hakkında Yürütülen Soruşturma Sonuçlandı

Soruşturma, konuya ilişkin olarak verilen 12.12.2014 tarihli ve 14-51/900-410 sayılı Kurul kararının, Ankara 16. İdare Mahkemesinin 12.05.2016 tarih ve 2015/2048 E., 2016/1534 K. sayılı kararı ile iptal edilmesi ve Danıştay 13. Dairesinin 28.02.2017 tarih ve 2016/4373 E., 2017/472 K. sayılı kararıyla Ankara 16. İdare Mahkemesi kararını onaması üzerine başlatılmıştı.

Yargı kararında işaret edilen hususlar da göz önünde bulundurularak, Rekabet Kurulunun 01.06.2017 tarih ve 17-18/264-M sayılı kararı ile yürütülen soruşturmada, 24.04.2018 tarihinde dosyanın müzakeresi sonucunda; Diye Danışmanlık Eğitim ve Medya Hizmetleri Tic. A.Ş.’nin 4054 sayılı Kanun’u ihlal etmediğine, dolayısıyla aynı Kanun’un 16. maddesi uyarınca adı geçen teşebbüse idari para cezası uygulanmasına gerek olmadığına karar verildi.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın