Bundeskartellamt, Kitap Satımı İle İştigal Eden İki Zincir Firmanın Devralma İşlemine İzin Verdi

 

Alman Rekabet Otoritesi, ilgili kararda Thalia ve Mayersche Almanya’da toplam 288 kitap dükkânını işletmekte olan iki büyük kitapçı zinciri olduğunu belirttikten sonra söz konusu birleşmenin etkilerini asıl olarak geleneksel kitap satış pazarı olan basılı kitap pazarında ve özellikle Kuzey Rhine-Westphalia’daki zincir olmayan bireysel olarak kurulmuş olan marketlerin görece yüksek ortak Pazar paylarında göstereceğini belirtmiştir. bu birleşme ile ilgili olarak önemli bir rekabet endişesinin tüketiciler ve kitap yayıncıları açısından doğmayacağı sonucuna varılmıştır.

Kararda; Yeniden satış fiyatının belirlenmesi ile ilgili yasal hükümler nedeniyle, kitap perakendeciliğinde rekabet öncelikli olarak fiyatlar konusunda değil; satışa sunumun kalitesi (örnek olarak ürün çeşitliliği, danışma servisi hizmeti, alışveriş dizaynı vb.) konusunda olduğu, online satış ve geleneksel perakende kitap satış sektöründeki küçük ve orta ölçekli birtakım satıcıların büyümesi/gelişmesi ile tüketicilerin iyi alışveriş alternatiflerinin yine mevcut olacağını belirtmiştir.

Bunlara ek olarak, iki teşebbüsün birleşme sonrası durumu ilgili kararda Bundeskartellamt tarafından incelenmiş ve alıcı gücündeki artış kitap yayıncıları için de rekabetçi bir problem doğurmadığı sonucuna varılmıştır. Zira; Thalia Almanya’daki yayıncıların ve kitap toptancılarının en önemli müşterilerinden olmasına rağmen, Thalia’nın ve Mayersche’nin tedarik pazarındaki toplam(ortak) payları kritik olmayan bir seviyede kalmaktadır.

Alman Rekabet Otoritesi Bundeskartellamt’ın yakın zamanda 85 bölgesel kitap satış pazarını (örnek olarak e-kitap ve e-kitap okuyucu satış pazarlarını) incelediği belirtilmiş, bu soruşturmalar sonucunda; teşebbüslerin bazı bölgesel pazarlarda ortak Pazar payları yüksek olmasına rağmen, Thalia ve Mayersche arasındaki birleşmenin rekabete önemli ölçüde engel olması beklenmediği kanaatine ulaşılmıştır.

Online satışlardan gelen rekabetçi baskı, geçtiğimiz yıllarda istikrarlı bir şekilde artmıştır. Kitaplar için yeniden satış fiyatının belirlenmesi ile ilgili yasal hükümlerin Almanya’daki uygulaması aynı zamanda çoğu kitabın her yerde aynı fiyata satılması gerektiğini göstermektedir. Bu yüzden taraflar büyüklüklerinden meydana gelen avantajlardan daha küçük ölçekli perakendecilerle fiyat konusunda rekabet ederek faydalanamayacağını belirten Alman Rekabet Otoritesi;  ayrıca, tarafların; birleşmeden sonra, süpermarketler ve benzin istasyonları gibi diğer satış yerleri aracılığıyla ve bu sayılan pazarın bir parçası olmayan yayıncıların doğrudan satışları yoluyla kitapların satışından kaynaklanan bir miktar rekabet baskısına maruz kalmaya devam edeceği tespitine de kararda yer vermiştir.

Yayıncılar ve toptancılar; online ve online olmayan kitap satıcıları, pazardaki diğer satışlar (ve doğrudan satışlar)daki satış alternatiflerinin Thalia ve Mayersche’nin tedarik pazarında,  görünür bir Pazar pozisyonu elde etmelerinden etkilenmediği ortaya konulmuştur. Bazı yayıncılar, tarafların ileride daha büyük alım gücüne sahip olacağını ve bu yüzden daha iyi şartlar talep edeceği –pazarlık gücünün artacağı- hususundaki kaygılarını da incelemeye alan Bundeskartellamt, bu görüşü yakından ve “Anzapfverbot” (tedarikçilerin haksız yarar elde etme yasağı) isimli Federal Mahkeme kararı çerçevesinde gözlemleyeceğini kararda ifade etmiştir.

Sonuç olarak; söz konusu birleşmenin diğer pazarlara olumsuz bir etkisinin olmadığına, Amazon tarafından yoğun rekabet ile karakterize edilmiş e-kitap ve e-kitap okuyucu sektöründe Thalia’nın, oldukça başarılı olduğuna, AmazonKindle’ın bulunduğu seviyeyi yakalamayı başarabilmiş ve iyi bilinilirliğe sahip Tolino isimli e-kitap platformunda yüksek paya sahip olduğuna ve buna rağmen tarafların bu sektörde ulaştığı ortak pazar payları rekabet noktasında problemli olmadığına karar verilmiştir.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın