Aygaz A.Ş. Hakkında Yürütülen Soruşturma Sonuçlandı

Aygaz A.Ş.’nin, bayilerinin yeniden satış fiyatını belirlemek suretiyle 4054 sayılı Kanun’u ihlal edip etmediğinin tespiti için yürütülen soruşturma tamamlandı.

Soruşturma, konuya ilişkin olarak verilen 13.03.2013 tarihli ve 13-14/204-105 sayılı Kurul kararının, Ankara 16. İdare Mahkemesinin 14.05.2015 tarihli, 2013/1478 E., 2015/655 K. sayılı kararı ile iptal edilmesi üzerine başlatılmıştı.

16.11.2016 tarihinde Rekabet Kurulu tarafından yapılan dosyanın müzakeresi sonucunda Aygaz A.Ş.’nin 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal etmediğine dolayısıyla aynı Kanun’un 16. maddesi uyarınca adı geçen teşebbüse idari para cezası uygulanmasına gerek olmadığına karar verildi.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın