Avrupa Komisyonu, Innogy’nin E.ON tarafından devralınması işlemine şarta bağlı olarak izin verdi.

 

Komisyon, Avrupa Birliği Birleşme/Devralma Kuralları çerçevesinde E.ON’un Innogy’nin dağıtım ve tüketici çözümleri sektörünün ve aynı zamanda elektrik üretim varlıklarının bir kısmını devralması işlemine izin verdi. Komisyon tarafından verilen bu izin E.ON tarafından sunulan taahhütlere tam olarak uyulması şartına bağlandı.

Innogy’nin kontrolünü elinde bulunduran E.ON ve RWE, her ikisi de Almanya’da kurulmuş olan enerji şirketleridir. Her ikisi de enerji tedarik zinciri üzerinde; elektrik ve gazın  üretim ve toptan satışından, dağıtım ve perakende tedarikine kadar uzanan alanlarda faaliyet yürütmektedir. İki teşebbüs de Üye Devletlerin bir kısmında faaliyet gösterse de, faaliyetleri esas olarak; Çek Cumhuriyeti, Almanya, Macaristan, Slovakya ve Birleşik Krallık’ta kesişmektedir. Bu iki teşebbüs söz konusu karara konu olan olayda kompleks bir varlık değiş tokuşu yapmaktadır. Bu varlık değişiminin ardından E.ON, elektrik ve gaz sektöründe dağıtım ve perakende tedarikine yoğunlaşacakken RWE, elektrik üretim ve toptan satışı pazarında aktif olarak faaliyette bulunacaktır.

Komisyon tarafından verilen bu karar, E.ON’un teklif ettiği; Innogy’nin dağıtım ve tüketici çözümleri işlerini ve aynı zamanda elektrik üretim işlerini devralma işleminin derinlemesine araştırılmasını takip eden bir karardır.

Komisyon, 26 Şubat 2019 tarihinde, söz konusu varlık değişiminin bir parçası olan AB Birleşme/Devralma Yönetmeliği uyarınca, RWE’nin E.ON tarafından tutulan belirli nesil varlıkların edinilmesini onaylamıştır (dava M.8871).

Komisyon, soruşturma süresince birleşen teşebbüslerin rakiplerinden ve müşterilerinden topladığı bilgileri bir araya getirmiştir. Bu süreçlerin ardından söz konusu birleşme işleminin aşağıda sıralanan pazarlarda rekabeti azaltabileceği konusunda endişe duymuştur:

  • Almanya’daki Isınma amaçlı elektrik tedariki pazarı. Birleşen şirketler en büyük iki ısıtma elektriği tedarikçisi olduğundan ve daha küçük perakendeciler tipik olarak girme / genişleme için maddi engellerle karşı karşıya olduğu için söz konusu olan rekabetçi baskı ortadan kalkacaktır.
  • Alman pazarında otoyollarda elektrikli araç şarj istasyonlarının temini. Şirketler Alman otoyollarında elektrikli şarj istasyonlarını işleten (veya işletmeyi planlayan) tedarikçilerin iki tanesidir ve birçok durumda istasyonları oldukları gibi doğrudan rekabet içindedir. birbirlerine yakın yerleştirilmişlerdir.
  • Çek Cumhuriyeti’nde elektrik ve gaz perakende tedariki pazarı. Birleşme şu anda teşebbüslerin birbirlerine uyguladıkları rekabetçi baskıyı ortadan kaldıracaktır.
  • Macaristan’da regüle edilmemiş sektörlere elektrik perakende tedariki pazarı. Şirketler, ülkede faaliyet gösteren üç büyük perakendeciden ikisidir ve birleşme ile kaybedilecek birbirleri üzerinde önemli bir rekabet baskısı uygularlar.

 

Yapılan detaylı soruşturma, Komisyonun başlangıçta var olan elektrik tedarikiyle ilgili endişelerini doğrulamamıştır.

  • Almanya’da pazar, çok sayıda güvenilir perakendeci ve düzenli olarak pazara giren yeni şirketler ile büyük ölçüde parçalanmaktadır. Komisyon, işlem sonucunda kayda değer bir rekabet kaybı olduğuna dair bir kanıt bulamadı.
  • Slovakya’da, birleşme şirketleri geleneksel olarak ülke içindeki farklı bölgelere odaklanmış ve bu nedenle birbirleriyle sınırlı bir rekabet içinde bulunmuşlardır. Komisyon, birleşme olmadığında şirketlerin gelecekte birbirleriyle daha fazla rekabet edeceğine dair hiçbir kanıt bulamadı.

 

Teklif Edilen Çözümler

Komisyon’n yukarıda bahsedilen endişelerini gidermek için E.ON aşağıdaki çözüm önerilerini getirmiştir:

  • ON’un Almanya’da ısıtma elektriği sağladığı müşterilerin çoğunu ve alıcı seçeneğinde, piyasada etkin bir şekilde çalışması için gerekli olabilecek tüm varlıkları elden çıkarmak;
  • Alman otoyollarında bulunan 34 elektrikli şarj istasyonunun çalışmasını durdurmak. Bu istasyonlar gelecekte yeni bir üçüncü taraf(third party) tedarikçi tarafından işletilecek;
  • ON’un işletmesini perakende satış elektriği alanındaki Macaristan’daki tüm varlıklar ve personel dahil düzensiz müşterilere elden çıkarmak;
  • Innogy’nin tüm işini Çek Cumhuriyeti’nde, tüm varlıklar ve personel de dahil olmak üzere perakende elektrik ve gaz arzı için elden çıkarmak.

 

Komisyon, elden çıkarılan varlıkların ve durdurulan şarj istasyonlarının, her birinin, uygun alıcıların gelecekte ilgili pazarlardaki birleştirilmiş varlık ile etkin bir şekilde rekabet edebilmelerini sağlayacak uygun işletmeleri oluşturduğunu tespit etti.

Komisyon bu nedenle, taahhütler tarafından değiştirilen işlemin rekabet endişelerini artırmayacağı sonucuna varmıştır. Bu karar taahhütlere tam olarak uyulması şartına bağlıdır.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın