Abalıoğlu Yem Soya ve Tekstil A.Ş. Hakkında Soruşturma Açıldı

 

Rekabet Kurulu, Abalıoğlu Yem Soya ve Tekstil A.Ş.’ye ait Lezita markalı piliç eti ve yumurtanın başvuru sahibine münhasır bayilik koşulu içeren sözleşme ile temin edildiği, başvuru sahibinin diğer marka ürünlerin satışını yapması sebebiyle sözleşmeye son verilmek suretiyle 4054 sayılı Kanun’un ihlal edildiği iddialarını içeren başvuruyu, Danıştay 13. Dairesinin kararı üzerine yeniden değerlendirdi.

Daha önce bahse konu şikâyet nedeniyle yapılan başvuruda özetle; Abalıoğlu Yem Soya ve Tekstil A.Ş. (Abalıoğlu) ile Ağaoğlu Tarım Maden Orman Ürünleri Tekstil İnş. Trz. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. (Ağaoğlu) arasında Lezita markalı piliç eti ve yumurta satımı konusunda münhasır bayilik koşulu içeren bir sözleşme akdedildiği, bir süre sonra rakip markaların da satışının yapılması sebebiyle Abalıoğlu firması tarafından 40 sözleşmeye son verildiği, benzer durumun Abalıoğlu firması ile Lezita markalı piliç eti ve yumurta satımı için sözleşme ilişkisi içinde bulunan diğer satıcılar için de söz konusu olduğu belirtilerek incelenmesine karar verilmişti.  Yapılan önaraştırma sonucunda söz konusu  uygulamalar incelenmiş, 14.07.2011 tarihinde 11-43/940-304 sayı ile şikayetin reddine ve soruşturma açılmamasına karar verilmişti.

Ancak anılan Kurul kararı Danıştay 13. Dairesinin 27.12.2017 tarih ve E:2011/3511 K:2017/4404 sayılı kararı ile iptal edildi.

Dosyada yer alan bilgi ve belgeleri 18.04.2018 tarihli toplantısında müzakere eden Kurul, ilgili mahkeme kararında belirtilen hususları da dikkate alarak, 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak aynı Kanun’un  41. maddesi uyarınca;

  • Abalıoğlu Yem Soya ve Tekstil A.Ş.

hakkında soruşturma açılmasına 18-11/205-M sayı ile karar verdi.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın