AB Komisyon’undan Haberler

AB Komisyonu Baker Hughes’ın General Electric tarafından devralınmasına izin verdi.

AB Komisyonu Baker Hughes’ın General Electronic tarafından devralınması işlemine Birleşme Tüzüğü uyarınca şartsız olarak izin verdi. Komisyon, izin gerekçesi olarak devralma işleminin ilgili pazarlarda rekabeti olumsuz yönde etkilememesi olarak gösterdi.

 AB Komisyonu  Telecom Italia’nın Vivendi’ye devrine şartlı onay verdi.

AB Komisyonu Vivendi’nin Telecom Italia üzerinde fiili kontrol sağladığı devir işlemini onayladı. Onay kararı, Vivendi’ye bağlı Telecom Italia’nın Persidera üzerindeki payından vazgeçmesi şartına bağlandı.

AB Komisyonu Areva Grubu’nun nükleer reaktörüne ilişkin faaliyetlerinin EDF tarafından devralınmasını onayladı.

 AB Komisyonu EDF’nin NEW NP şirketine ve Areva Grubu’nun nükleer reaktör faaliyetlerinin devralınmasına AB Birleşme Tüzüğü uyarınca izin verdi. Komisyon kararına göre devir işleminin rekabet sorunları doğurmayacağı sonucuna varıldı.

AB Komisyonu, WhatsApp’ın devralınmasına ilişkin olarak yanıltıcı bilgi verdiği gerekçesiyle Facebook’a 110 milyon avro para cezası verdi.

 AB Komisyonu, WhatsApp’ın Facebook tarafından devralınmasına ilişkin AB Birleşme Tüzüğü uyarınca yürütülen soruşturma kapsamında yanıltıcı veya hatalı bilgi verdiği gerekçesiyle Facebook hakkında 110 milyon avro para cezasına hükmetti.

AB Komisyonu, PT Portugal şirketinin Altice tarafından devralınmasına yönelik işlemin izin alınmadan gerçekleştiği gerekçesiyle Altice’in AB rekabet hukuku kurallarını ihlal ettiğini tespit etti.

 AB Komisyonu, Hollanda merkezli çok uluslu telekomünikasyon şirketi Altice’e, telekomünikasyon operatörü PT Portugal şirketinin devralınmasının bildirilmesinden veya onayından önce devralma işlemini uygulamaya koyduğu gerekçesiyle AB Birleşme Tüzüğü kurallarını ihlal ettiğini belirten bir itiraz bildirimi gönderdi.

 AB Komisyonu aylık bir dizi ihlal önleyici düzenleme paketini uygulamaya koydu.

 AB Komisyonu aylık bir dizi ihlal önleyici düzenleme paketini uygulamaya koydu. Paket kapsamında alınan kararlar, Avrupa genelinde AB hukukunun uygulanmasını, böylelikle AB vatandaşlarının ve teşebbüslerin iç pazardan tam anlamıyla yararlanmalarını amaçlıyor.

AB Komisyonu, Aspen Pharma’nın kanser ilaçlarına yönelik fiyatlama uygulamaları hakkında soruşturma başlattı.

 AB Komisyonu, Aspen Pharma hakkında hayat kurtaran beş kanser ilacına yönelik aşırı fiyatlandırma politikası izlendiği şüphesiyle soruşturma başlattı. Komisyon, Aspen’in rekabet kurallarının ihlali kapsamında hakim durumunu kötüye kullanıp kullanmadığını inceleyecek.

 AB Komisyonu Brocade’in Broadcom tarafından devralınması işlemine şartlara bağlı olarak onay verdi.

 AB Komisyonu, ABD’li ağ ürünleri tedarikçisi Brocade’in ABD-Singapur menşeli yarı iletken materyal üreticisi Broadcom tarafından satın alınmasına ilişkin onayına sunulan devir işlemine, birlikte işlerlik ve tüketicilerin gizli verilerinin korunması şartlarına bağlı olarak onay verdi.

 AB Komisyonu kimyasal madde üreticileri Reichhold ve Polynt’in birleşmesine şarta bağlı olarak onay verdi.

 AB Komisyonu kimyasal madde üreticileri ABD menşeili Reichhold ile İtalya menşeili Polynt arasındaki birleşme işlemine onay verdi. Her iki şirket de doymamış polyester reçinesi üreticisi olup, bunları kuvvetlendirilmiş plastiğe dönüştürme alanında faaliyet gösteriyor. Komisyon’un izin kararı, Reichhold’un Fransa’da bulunan Etain tesisindeki faaliyetlerine son vermesi şartına bağlandı.

AB Komisyonu e-ticaret sektör araştırmasına yönelik nihai raporu yayınladı.

 AB Komisyonu’nun e-ticaret sektör araştırmasına yönelik nihai raporunda rekabeti kısıtlama potansiyeli olan ticari uygulamalara yer verildi. Rapora göre, Komisyon e-ticaret pazarında AB rekabet kurallarına yönelik yaptırımlarla amaçlarını gerçekleştirebilecek. Ayrıca rapor, e-ticaret sektöründe faaliyet gösteren şirketleri uygulamalarını yeniden değerlendirmek üzere harekete geçirdi.

 AB Komisyonu E-Books davasıyla ilgili olarak Amazon’un taahhütlerini kabul etti.

 AB Komisyonu Amazon tarafından teklif edilen taahhütleri bağlayıcı hale getiren bir karar aldı. İlgili taahhütler, Komisyon’un Amazon’un Avrupa’daki e-kitap yayıncılarıyla akdettiği dağıtım sözleşmelerindeki birtakım maddelere dair öncelikli rekabetçi kaygıları üzerinde duruyor.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın