2020 Yılına ilişkin Birleşme – Devralma Görünüm Raporu Yayımlandı

 

Raporda yer alan bilgilere göre 2020 yılında Rekabet Kurumu tarafından toplam 220 birleşme ve devralma işlemi incelenmiştir. Bu işlemlerden 75’inde hedef şirket 1 Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre kurulmuş (Türkiye kökenli) şirketlerdir. Bildirilen bu işlemlerin toplam işlem bedeli yaklaşık 29 milyar 192 milyon TL’dir2 . 2020 yılında incelenen işlemlerden 132’si ise yabancıların yurt dışında gerçekleştirdikleri birleşme ve devralma işlemlerine ilişkin olduğu anlaşılmaktadır. Türkiye kökenli şirketlere doğrudan yatırım öngörülmeyen bu işlemlerde, bildirilen toplam işlem bedeli 2 trilyon 668 milyar TL’dir3 . 11 işlem kontrol değişikliği yaratmadığı için kapsam dışı olarak sınıflandırılırken 2 işlem ise bilgi notu/diğer kategorisinde bırakılmıştır.

2020 yılında Rekabet Kurumu tarafından incelenen 220 birleşme ve devralmanın 30’unda tarafların tümü Türkiye kökenli olup, 139’unda ise tümü yabancı ülke yasalarına göre kurulmuş şirketlerden oluşmaktadır. 38’inde ise işlem taraflarından en az birer tanesi Türkiye ve yabancı kökenli şirketlerdir. Kapsam dışı veya diğer kategorisinde yer alan toplam 13 işlem için bu gruplama yapılmamıştır.

Tüm işlemlerde tüm tarafları Türkiye kökenli olan şirketler arasında gerçekleştirilen birleşme ve devralmaların toplam işlem değeri 6 milyar 632 milyon TL’dir. Aynı dönemde tüm tarafları yabancı şirketler olan işlemlerde gerçekleşen toplam işlem değeri ise 2 trilyon 669 milyar TL’dir. İşlem taraflarından en az birer adedi Türkiye ve yabancı kökenli şirketlerden oluşan birleşme ve devralmalarda bildirilen işlem değeri 21 milyar 846 milyon TL’dir.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın