2017/3 Sayılı Motorlu Taşıtlar Sektöründeki Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği

2017/3 Sayılı Motorlu Taşıtlar Sektöründeki Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği (2017/3 Sayılı Tebliğ) 24.02.2017 Tarihli ve 29989 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanarak Yürürlüğe Girmiştir

Rekabet Kurulu tarafından motorlu taşıtlar sektöründeki dağıtım anlaşmaları için 01.01.2006 tarihinden beri uygulanmakta olan 2005/4 sayılı Tebliğ yürürlükten kaldırılarak; söz konusu Tebliğin uygulanması esnasında elde edilen tecrübeler ve karşılaşılan sorunlar göz önünde bulundurularak diğer sektörlerden farklı muafiyet kuralları içeren 2017/3 sayılı Tebliğ uygulamaya konulmuştur.

Genel itibarla 2017/3 sayılı Tebliğ ile önceki Tebliğ’de yer alan tanımlar güncellenmiş, bir kısım yeni tanımlar yapılmış; muafiyetin genel koşullarında, rekabet etmeme yükümlülüğü ve ek tesis yeri açılması hususlarında da bir kısım değişikliğe gidilmiştir.

2017/3 sayılı Tebliğ’e uyumun sağlanması bakımından öngörülen geçiş süresinin iki yıl olarak belirlendiği ve 2017/3 sayılı Tebliğ ile getirilen hükümlerin Rekabet Kurumu tarafından yayımlanacak bir Kılavuz ile ayrıca açıklanacağı ifade edilmiştir.

2017/3 sayılı Tebliğ için: http://www.rekabet.gov.tr/File/?path=ROOT%2f1%2fDocuments%2fGüncel%2ftebligler%2f20173.pdf

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın