Yemek Sepeti Tarafından Rekabet Kurumuna Sunulan Taahhütler 

Yemek Sepeti hakkında Kanun’un  6. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak açılan soruşturma, soruşturma devam ederken YEMEK SEPETİ tarafından sunulan taahhütlerin kabul edilmesi üzerine sonlandırılmıştır. YEMEK SEPETİ, dar en çok kayrılan müşteri şartı, zorunlu minimum sepet tutarı, zorunlu joker uygulamalarına son verileceğini ve vale fiyatlandırma politikasının ilgili maliyet kalemlerini karşılayacak şekilde sürdürüleceğini taahhüt etmiştir.

Platform üyesi olan restoranlar, dar en çok kayrılan müşteri şartına son verilmesi ile  kendi satış kanallarında sağladıkları  avantajları  Yemek Sepetine yansıtıp  yansıtmama konusunda  serbest kalmışlardır.  Ek olarak, platform tarafından uygulanması zorunlu olan ve maliyet arttıran zorunlu joker, bale fiyatlandırma politikası gibi uygulamalara da son verilecektir.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın