Ulusoy Deniz Taşımacılığı A.Ş., Ulusoy Gemi İşletmeleri A.Ş., Ulusoy Ro-Ro İşletmeleri A.Ş., Ulusoy Ro-Ro Yatırımları A.Ş., Ulusoy Gemi Acenteliği A.Ş., Ulusoy Lojistik Taşımacılık ve Konteyner Hizmetleri A.Ş. ve Ulusoy Çeşme Liman İşletmesi A.Ş. hisselerinin tamamının UN Ro-Ro İşletmeleri A.Ş. tarafından devralınmasına ilişkin nihai inceleme sonuçlandı

 

Nihai inceleme sonucunda, Rekabet Kurulu tarafından 09.11.2017 tarih ve 17-36/595-259 sayı ile;

 

  • Ulusoy Deniz Taşımacılığı A.Ş., Ulusoy Gemi İşletmeleri A.Ş., Ulusoy RoRo İşletmeleri A.Ş., Ulusoy Ro-Ro Yatırımları A.Ş., Ulusoy Gemi Acenteliği A.Ş., Ulusoy Lojistik Taşımacılık ve Konteyner Hizmetleri A.Ş. ve Ulusoy Çeşme Liman İşletmesi A.Ş. hisselerinin tamamının UN Ro-Ro İşletmeleri A.Ş. tarafından devralınması işleminin 2010/4 sayılı “Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ” uyarınca izne tabi olduğuna oybirliği ile,

 

  • Bildirim konusu işlemin gemi acenteliği hizmetleri pazarında hakim durum yaratılması veya güçlendirilmesine neden olmayacağına oybirliği ile,

 

  • Bununla birlikte, söz konusu işlemin UN RoRo İşletmeleri A.Ş.’nin Türkiye-Avrupa arasındaki Ro-Ro taşımacılığı (İstanbul, İzmir ve Mersin kalkışlı Ro-Ro hatlarını içerecek şekilde) pazarındaki hakim durumunu güçlendireceğine ve bu şekilde rekabetin önemli ölçüde azaltılması sonucunu doğuracağına oyçokluğu ile,

 

  • İşlemin RoRo gemilerine yönelik liman işletmeciliği pazarında UN Ro-Ro İşletmeleri A.Ş.’nin hakim duruma gelmesine ve böylece piyasadaki rekabetin önemli ölçüde azaltılmasına yol açacak bir işlem olduğuna oyçokluğu ile,

 

  • Bu nedenle 4054 sayılı Kanun’un 7. maddesi uyarınca bildirim konusu devralma işlemine izin verilmemesine oyçokluğu ile,

 

karar verildi.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın