Tirsan Kardan Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Tiryakiler Yedek Parça Sanayi ve Ticaret A.Ş. Hakkında Soruşturma Açıldı

Rekabet Kurulu, Tirsan Kardan Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Tiryakiler Yedek Parça Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den oluşan ekonomik bütünlüğün, rakip teşebbüslerin piyasaya girişini engellemek suretiyle hâkim durumunu kötüye kullandığı iddiasını içeren başvuruyu, Ankara 18. İdare Mahkemesinin kararı üzerine yeniden değerlendirdi.

Daha önce bahse konu başvuru nedeniyle yapılan soruşturmada, söz konusu uygulamalar incelenmiş, 10.07.2015 tarihinde 15-30/445-132 sayı ile Tirsan Kardan Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Tiryakiler Yedek Parça Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den oluşan ekonomik bütünlüğün tanımlanan ilgili pazarlarda hakim durumda olmadığına bu nedenle iddia edilen eylemlerinin 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesi kapsamında ihlal niteliği taşımadığına; dolayısıyla aynı Kanun’un 16. maddesi uyarınca adı geçen teşebbüse idari para cezası uygulanmasına gerek olmadığına karar verilmişti. Ancak anılan Kurul kararı Ankara 18. İdare Mahkemesinin 27.10.2017 tarih, E. 2016/143 ve K. 2017/2749 sayılı kararı ile iptal edildi.

Dosyada yer alan bilgi ve belgeleri 08.02.2018 tarihli toplantısında müzakere eden Kurul, ilgili mahkeme kararında belirtilen hususları dikkate alarak, 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak;

  • Tirsan Kardan Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve
  • Tiryakiler Yedek Parça Sanayi ve Ticaret A.Ş.

hakkında soruşturma açılmasına 18-04/65-M sayı ile karar verdi.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın