Siemens Healthcare Sağlık A.Ş. Hakkında Yürütülen Soruşturma Sonuçlandı 

Siemens Sanayi ve Ticaret A.Ş. hakkında verilen 03.11.2016 tarih ve 16-36/620-M sayılı Kurul kararının, Ankara 7. İdare Mahkemesinin 26.12.2018 tarih, E: 2017/203, K: 2018/2471 sayılı kararı ile iptal edilmesi üzerine Siemens Healthcare Sağlık A.Ş.’nin; rakip teşebbüsleri dışlamak, ayrımcılık yapmak ve geçmiş tarihli Kurul kararlarında öngörülen yükümlülüklere aykırı davranmak suretiyle hakim durumunu kötüye kullandığına ilişkin iddiaların yeniden incelenmesine yönelik olarak yürütülen soruşturma tamamlandı.

19.11.2020 tarihinde Rekabet Kurulunca dosyanın müzakeresi sonucunda; Siemens Healthcare Sağlık A.Ş.’nin 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal etmediğine dolayısıyla aynı Kanun’un 16. maddesi uyarınca adı geçen teşebbüse idari para cezası uygulanmasına gerek olmadığına karar verildi.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın