Roche Müstahzarları San. A.Ş. Hakkında Soruşturma Açıldı

Roche Müstahzarları San. A.Ş.’nin, ürün satışında bulunmak için yurtdışına satış yasağı düzenlemesini içeren sözleşmenin imzalanmasını şart koştuğu, bu şartı kabul etmeyen Co-Re-Na Ecza Deposu Dış. Tic. Ltd. Şti.’ye 2010 yılından itibaren mal vermeyi reddettiği, anılan depoya diğer ecza depolarının ROCHE ürünlerini satmasına engel olduğu, bu çerçevede 4 ve 6. maddeleri kapsamında 4054 sayılı Kanun’u ihlal ettiği iddialarını içeren başvuruyu, Rekabet Kurulu Danıştay 13. Dairesi’nin kararı üzerine yeniden değerlendirdi.

 

Daha önce bahse konu şikayet nedeniyle yapılan önaraştırmada, söz konusu uygulamalar incelenmiş 17.06.2010 tarihinde 10-44/785-262 sayı ile şikayetin reddine ve soruşturma açılmamasına karar verilmişti. Ancak anılan Kurul kararı Danıştay 13. Dairesinin, 16.12.2016 tarih ve 2010/4617 E., 2016/4241 K. sayılı  kararı ile iptal edildi.

Dosyada yer alan bilgi ve belgeleri 08.06.2017 tarihli toplantısında müzakere eden Kurul, ilgili mahkeme kararında belirtilen hususları dikkate alarak, 4054 sayılı Kanun’un ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak aynı Kanun’un 41. maddesi uyarınca; Roche Müstahzarları San. A.Ş. hakkında soruşturma açılmasına 17-19/306-M sayı ile karar verdi.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın