Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yürürlüğe Girmesi Sonrası Mevzuat  Şekilleniyor

Bilindiği üzere, 24.06.2020 tarihli ve 31165 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7246 sayılı Kanun ile 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’da bazı değişiklikler yapılmıştır. Bu değişikliklerden biri de, 4054 sayılı Kanun’un 41. maddesine eklenen fıkra ile de minimis müessesesinin hukukumuza kazandırılması olmuştur. Rekabeti kayda değer ölçüde kısıtlamayan anlaşma, uyumlu eylem ve teşebbüs birliği karar ve eylemlerinin soruşturma konusu yapılmamasına olanak sağlayan de minimis müessesesi sayesinde Kurum kaynaklarının öncelikli olarak daha önemli ihlallere yönlendirilmesi mümkün olacaktır.

Esasen kapsamlı soruşturma süreçlerinden tasarrufu  ve Kurum kaynaklarının en verimli şekilde kullanılmasını amaçlayan  De Minimis İstisnası Avrupa Birliği’nde de kullanılmaktadır. Açık ve ağır ihlaller hariç olmak üzere (örneğin: bölge ve müşteri paylaşımı, fiyat tespiti, arz miktarının kısıtlanması) piyasada rekabeti kayda değer ölçüde kısıtlamayan rekabete aykırı davranışlar ile ilgili soruşturma başlatmama hakkı Kurum’a tanınmıştır.

“Rekabeti Kayda Değer Ölçüde Kısıtlamadığı Kabul Edilen Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Teşebbüs Birliği Karar ve Eylemlerine İlişkin Tebliğ Taslağı” hazırlanmıştır. Söz konusu Tebliğ Taslağı, Rekabet Kurulunun 22.10.2020 tarihli ve 20-47/653 sayılı kararı gereğince kamuoyu görüşüne sunulmaktadır. Söz konusu Tebliğ Taslağı, Rekabet Kurulunun 22.10.2020 tarihli ve 20-47/653 sayılı kararı gereğince kamuoyu görüşüne sunulmaktadır. Tebliğ taslağı’na linkten erişilebilmektedir.

Bir diğer değişiklik de yerinde incelemeler konusunda olmuştur. Bilindiği üzere Rekabet Kurumu uzmanları bilgi edinme amacıyla teşebbüslerde yerinde inceleme yapabilmektedirler. Yeni getirilen düzenleme ile yetki cümlesine koyu harfler ile belirtilen materyaller/medyalar da eklenmiştir. “Bu amaçla, teşebbüslerin veya teşebbüs birliklerinin defterlerini, fiziki ve elektronik ortam ile bilişim sistemlerinde tutulan her türlü verilerini ve belgelerini inceleyebilir, bunların kopyalarını ve fiziki örneklerini alabilir” şeklinde değiştirilmiştir. Gelişen teknolojiye ayak uydurmak amacıyla bir kapsam genişletmesi olarak düşünülse de halihazırda günümüzde gerçekleştirilen yerinde incelemelerde eklenen medyalar incelenmektedir.  Son dönemlerde cep telefonlarının da incelendiği bilinmekle beraber WhatsApp yazışmaları soruşturma raporlarında delil olarak yer almaya başlamışlardır. Bu değişiklikleri içerir “Yerinde İncelemelerde Dijital Verilerin İncelenmesine İlişkin Kılavuz” da Kurum internet sitesinde yayımlanmıştır.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın