Rekabet Kurulu’nun Fuarcılık Sektör İncelemesi Raporu Yayımlandı.

Rekabet Kurulu, Türkiye’de düzenlenen fuarlarda rekabetin ne düzeyde sağlıklı işlediği, sektördeki potansiyel sorunların neler olabileceği ve çözüm önerilerini değerlendirmek üzere hazırladığı Fuarcılık Sektör İncelemesi Raporunu yayımladı.

Rapor içeriğinde yapılan tespitler kısaca şu şekilde:

  • Makroekonomik işlevleri nedeniyle kalkınmada önemli rol oynadığı belirtilen fuarcılık sektörünün; ülkemizde halen büyüme sürecinde olduğu ancak piyasa yapısına bakıldığında pazar payına göre birinci sırada bulunan teşebbüsün, rakiplerine göre önemli ölçüde farklı bir pazar payına sahip olduğu belirtiliyor.
  • Dikey bütünleşik teşebbüslerin pazarda önemli bir ağırlığı bulunuyor.
  • Türkiye, Avrupa’da en çok fuar düzenlenen ülkeler arasında ikinci sırada olmasına karşın katılımcı sayısı, fuar alanı ve maddi getiri bakımından Avrupa ortalamasının gerisinde olduğu tespit edilmiş. Bu durum, sektörün etkinliğinin ve uluslararası rekabet gücünün sınırlı olduğu yönünde değerlendiriliyor.
  • Sektörde, gerek rakiplerin davranışlarından gerekse sektörün yapısından kaynaklanan çeşitli sorunların tüketici aleyhine etki yaratma potansiyeli olduğu belirtiliyor.
  • Sektörel düzenlemelerin girişim özgürlüğünü benimseyen bir anlayışla; fuar düzenleyiciliğinin yanı sıra fuar alanı işletmeciliği faaliyetlerini de kapsayacak şekilde gözden geçirilmesi gerektiği, yapay giriş engellerinin kaldırılması gerektiği belirtiliyor.

Sektör incelemesi raporunun tamamına, Rekabet Kurumu’nun resmî web sitesinden ulaşılabilmektedir.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın