Monsanto Company’nin Tek Kontrolünün Bayer Aktiengesellschaft Tarafından Devralınmasına İzin Verildi.

Monsanto Company’nin tek kontrolünün Bayer Aktiengesellschaft tarafından devralınması işlemine ilişkin olarak Rekabet Kurulunun 15.05.2017 tarih ve 17-16/226-M sayılı kararı ile yürütülen nihai inceleme sonuçlandı.

Bildirim konusu işlemin 4054 sayılı Kanun’un 7. maddesi ve bu maddeye dayanılarak çıkarılan 2010/4 sayılı Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ kapsamında izne tabi olduğuna; değerlendirmeye konu sebze tohumları, pamuk tohumu, mısır tohumu ve mısır tohumlarında kullanılan insektisitler ile ilgili olarak Bayer tarafından AB Komisyonu’na sunulan taahhütlerin, bu pazarlarda Türkiye’de oluşan yatay ve dikey örtüşmeleri ortadan kaldırması nedeniyle işlem sonucunda aynı Kanun maddesinde yasaklanan nitelikte hâkim durum yaratılması veya mevcut hâkim durumun güçlendirilmesi ve böylece rekabetin önemli ölçüde azaltılması söz konusu olmadığından, işleme AB Komisyonuna sunulan ve Komisyon tarafından kabul edilmiş olan taahhütler çerçevesinde izin verildiğini duyurdu.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın