İki Yeni Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlandı

Taahhüt Tebliği Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi

4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 43 üncü maddesinin taahhüdü düzenleyen üçüncü fıkrası uyarınca hazırlanan ve Rekabet Kurulu tarafından 11.02.2021 tarihinde kabul edilen 2021/2 sayılı Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar İle Hâkim Durumun Kötüye Kullanılmasına Yönelik Önaraştırmalarda ve Soruşturmalarda Sunulacak Taahhütlere İlişkin Tebliğ,  16.03.2021 tarihli ve 31425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Rekabeti Kayda Değer Ölçüde Kısıtlamayan Uygulamalara İlişkin Tebliğ Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi

 

4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 41 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca hazırlanan ve Rekabet Kurulu tarafından 18.02.2021 tarihinde kabul edilen 2021/3 sayılı Rekabeti Kayda Değer Ölçüde Kısıtlamayan Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Teşebbüs Birliği Karar ve Eylemlerine İlişkin Tebliğ, 16.03.2021 tarihli ve 31425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın