E-Pazaryeri Platformları Sektör İncelemesi Nihai Raporu Yayımlandı

 

 

Rekabet Kurumu  tarafından 11.06.2020 tarihinde başlatılan E-Pazaryeri Platformları Sektör İncelemesi tamamlanmıştır. Rapor, e-ticaret pazarının en önemli oyuncuları olarak değerlendirilen  e-pazaryeri platformları hakkında detaylı incelemelere sahip. Raporda, pazarın güncel durumunu görmek amacıyla perakende e-ticaretin gelişimi, gelişimine etki eden faktörlerle birlikte ele alınmış ve e-pazaryerlerinin bahse konu gelişime etkisi, pazardaki konumları ile birlikte ele alınmıştır.  Kurum ön raporda yapmış olduğu tespitlerin isabetli olduğu ve yeni bir görev üstlenmesinin gerekli olmadığı sonucuna ulaşmıştır. Ön raporda bahsedilen öne çıkan tespitler aşağıda yer almaktadır;

  • geçit bekçisi niteliğindeki teşebbüslerin belirlenerek, bunların kaçınmakla yükümlü oldukları davranışların öncül (ex-ante) bir yasal düzenleme ile hayata geçirilmesi
  • mevcut rekabet hukuku kurallarının platformlar bakımından uygulanmasındaki belirsizlikleri ortadan kaldırmak ve uygulamayı güçlendirmek üzere ikincil mevzuatın gözden geçirilerek güncellenmesi
  • sektörün geneline hâkim asimetrik pazarlık gücüne yönelik olarak ikili ilişkilerde referans teşkil etmek üzere bir “Platform Davranış Kodu” düzenlemesinin hayata geçirilmesi

Bu tespitlerin mevzuatta ne gibi değişikliklere neden olacağı önümüzdeki süreçte netlik kazanacaktır.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın