Dünya’dan Haberler

İzlanda Rekabet Otoritesi FISK Seafood ehf. İsimli Teşebbüs ile Soffanías Cecilsson hf. İsimli Teşebbüs Arasındaki Birleşme İşlemine Onay Verdi

Kaupfélag Skagfirðinga hf. isimli teşebbüsün sahip olduğu FISK Seafood, donmuş ve az tuzlu balık üretip satarken, Soffanías Cecilsson tuzlanmış balık üretip satmaktadır. Her iki şirket de karides kotasına sahiptir. FISK Seafood, şirket tarafından denizden çıkarılan karidesi işlemekte iken, Soffanías Cecilsson işlenmemiş karides satmaktadır. Birleşme işleminin incelenmesinden sonra, İzlanda Rekabet Otoritesi ilgili pazarda rekabetin bozulmayacağına kanaat getirerek, işleme onay verdi.

Rus Rekabet Otoritesi, Sosyal Catering Hizmetleri ile İlgili Kartel Hakkında Soruşturma Başlattı

Soruşturma, Tüm Rus Halkı Cephesi (All-Russia People’s Front) kapsamında düzenlenen “Adil Tedarik İçin” (For Fair Procurement) projesi kapsamında Rusya’nın Ulyanovsk bölgesindeki sosyal kurumlara gıda ürünleri tedarikinde bulunan şirketlerin ortaklaşa hareket etmesi üzerine açıldı. Soruşturmada kartel tarafı teşebbüslerin; ihalelerde fiyatlar üzerinde danışıklı hareket edilmesi ve bölgedeki kreş, okul ve hastane gibi sosyal kuruluşlara gıda ürünü tedariki pazarının paylaşılması hususlarında anlaştıkları ve bu anlaşmayı uygulamaya koydukları tespit edildi. Rus Rekabet Otoritesi’nin kartele, 4.5 milyar Rus Rublesini aşkın temel para cezası verdi.

Zambiya Rekabet Otoritesi Zambia Sugar İsimli Teşebbüs Hakkında Fiyat Ayrımcılığı ve Aşırı Fiyatlandırma Gerekçesiyle Para Cezasına Hükmetti

Zambiya Rekabet Otoritesi, yürüttüğü soruşturma sonucu Zambiya’daki endüstriyel müşteriler ve hane halkı tüketicilerinin Zambia Sugar PLC tarafından sömürüldüğünü tespit etti.
Otorite’nin başkanı Kelvin Bwalya Fube yaptığı açıklamada; Illovo Group’un iştiraki Zambiya Sugar PLC’nin, Zambiya’daki şeker endüstrisinde uyguladığı fiyat ayrımcılığı ve aşırı fiyatlandırma sebebiyle, 2013 yılındaki yıllık cirosunun yüzde beşine denk gelen 76,728,650 Zambiya Kwachası tutarında para cezasına çarptırıldığını; Rekabet Kurulu’nun, şirket hakkında gerek hane halkı gerekse endüstriyel kullanıcılar için iç pazarda rekabetçi fiyatlar belirlemesi yönünde karar verdiğini belirtti.

Güney Kore Rekabet Otoritesi, ASCON ve REMICON Sendikalarına Bağlı Üçer Üye Teşebbüsün İhalede Danışıklı Hareket Ettikleri Gerekçesiyle Para Cezası Verdi

Güney Kore Rekabet Otoritesi; ASCON sendikasına bağlı üç üye teşebbüsün her birinin, 2014 ve 2015 yıllarında düzenlenen Daejeon Yerel Kamu İhalelerinin oransal olarak kaçına girileceğini danışıklı bir şekilde belirledikten sonra teklif verdiğini tespit etti. Otorite; sendikalarca girilen toplam ihale sayısının, sendikaların gönderdiği toplam teklif metni sayısına eşit olmasını, ihalede danışıklı hareket edilmesi olarak değerlendirerek, teşebbüslerin fiyat rekabetine ilişkin motivasyonlarının ortadan kalktığı sonucuna vardı.
REMICON sendikasına bağlı üye teşebbüslerin ise, 2015 yılında sırasıyla dört bölgede açılan Kuzey Chungcheong Kamu İhalelerinde girilecek ihale sayısını kararlaştırdığı tespit edilmiştir.
Güney Kore Rekabet Otoritesi, ihlaller sonucu her üye teşebbüse ihlallere son vermelerini bildirerek, toplamda 7.369 milyar Güney Kore Wonu tutarında para cezasına hükmetti.

Mauritius Rekabet Otoritesi, Yeniden Satış Fiyatının Tespitine Yönelik Genel Af Uygulamasını Uzattı

Mauritius Rekabet Otoritesi, 5 Haziran 2017 tarihinde yeniden satış fiyatının tespitine yönelik uygulamalarla ilgili olarak, şirketlere bir sefere mahsus olmak üzere ve kısıtlı bir zaman içerisinde söz konusu uygulamalardan Otorite’yi haberdar etmek ve Mauritius Rekabet Kanunu’na uygun davranacaklarını taahhüt etmek suretiyle cezalardan bağışık tutulabilecekleri bir genel af programını yürürlüğe koymuştu. Dört aydan beri yürürlükte olan bu af programı, 5 Ekim 2017 tarihinde sona ermesi planlanmıştı.
Teşebbüslerin bu genel af programına başvurup başvurmama konusundaki kararsızlıklarının artması üzerine, Mauritius Rekabet Otoritesi istisnai olarak programın 20 Ekim 2017 tarihine kadar uzatılmasına karar verdi.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın