Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği’nde değişiklik yapan 2021/4 sayılı Tebliğ, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

 

2021/4 sayılı Tebliğ uyarınca dikey anlaşmalara uygulanan grup muafiyeti sağlayıcının dikey anlaşma konusu mal ve hizmetleri sağladığı ilgili pazardaki pazar payının %30’u aşmaması durumunda uygulanacaktır. Bilindiği üzere bu eşik %40’idi. Tek alıcıya sağlama yükümlülüğü içeren dikey anlaşmalar için pazar payı eşiği %30’dur.

Tebliğ’in yürürlüğe girdiği tarih itibariyle 2002/2 sayılı eski tebliğin sağladığı muafiyetten yararlanan ve ilgili pazarlardaki pazar payı %30 ila %40 arasında olan  teşebbüslerin ilgili dikey anlaşmalarını 4054 sayılı Kanun’un Muafiyet başlıklı 5. Maddesinde düzenlenen bireysel muafiyet şartlarına uygun hale getirmek için altı ay süreleri olacaktır. Bireysel muafiyet kapsamında anlaşma için etkinlik analizi yapılmakta ve tüketici yararı, etkinlik kazanımı gibi hususlar rekabeti sınırlayıcı etkiler ile karşılaştırılmaktadır.

Bireysel muafiyet şartlarının karşılanıp karşılanmadığına dair inceleme şirketler tarafından kendi bünyelerinde yapılabileceği  gibi Kurum’a  başvuru şeklinde de yapılabilmektedir. Şirketlerin kendi bünyelerinde yapacakları incelemenin sonuçlarında oluşabilecek hatalar şirkleri bağlayacaktır.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın