Dijitalleşme ve Yakınsama Bağlamında Televizyon Yayıncılığı Sektör İncelemesi Raporu

Televizyon yayıncılığı sektörü, teknolojik gelişmelere ve yakınsama sürecine bağlı olarak hızlı bir değişim ve dönüşüm içerisine girmiştir. Öyle ki; yayıncılık terimi için yapılan, bir noktadan çok sayıda kişiye içerik dağıtımı şeklindeki tanım artık sektörün tüm özelliklerini kapsamakta yetersiz kalmaktadır. Nitekim içeriğin sayısallaşmasının, IP tabanlı şebekelere kayışın, yüksek hızlı genişbant erişiminin yaygınlaşmasının, 3N ve 4N teknolojilerinin gelişmesinin ve bu şekilde bir altyapının sadece bir çeşit hizmet sunduğu geleneksel yapının değişmesinin, yayıncılık sektörü, bu sektörün farklı seviyelerinde faaliyet gösteren oyuncular ve tüketiciler üzerinde önemli etkileri olmuştur.

Teknolojik gelişmeler ve yakınsama sonucunda yayıncılık sektörü bazı açılardan daha rekabetçi hale gelirken, bazı açılardan da yeni darboğazlar ve rekabet sorunları gündeme gelmektedir. Bu itibarla ülkemiz yayıncılık sektörünün, teknolojik gelişmeler ve yakınsama süreciyle yeniden nasıl şekillendiğinin belirlenebilmesi, başta piyasaya giriş engeli yaratan fiili durumlar ve hukuki düzenlemeler, değer zincirinin farklı seviyelerindeki olası darboğazlar, ilgili ürün pazarlarının tespiti gibi konular olmak üzere, mevcut ve potansiyel sektör oyuncularının ve tüketicilerin karşı karşıya oldukları rekabet sorunlarının tespit edilebilmesi, bunlara yönelik çözüm önerilerinin üretilebilmesi ile eğilim ve beklentilerin ortaya konulabilmesi amacıyla yayıncılık sektörüne yönelik olarak sektör incelemesi yapılmasına karar verilmiştir.

Raporun tamamına erişmek için: http://www.rekabet.gov.tr/File/?path=ROOT%2f1%2fDocuments%2fGüncel%2fraporlar%2fYayıncılık+Sektör+İncelemesi+Raporu+-+Yayımlanan+Versiyon.pdf

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın