Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Hakkında Yürütülen Soruşturma Sonuçlandı

Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.’nin, elektrik üretimi ve satışı alanında faaliyet gösteren Bis Enerji Elektrik Üretim A.Ş.’nin üretim yapabilmek için ihtiyacı olan doğal gazı haksız bir şekilde keserek teşebbüsün faaliyetlerini zorlaştırmak ve ayrımcılığa sebep olmak suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal ettiği iddiasına yönelik olarak yürütülen soruşturma tamamlandı.

Soruşturma, konuya ilişkin olarak verilen 14.10.2010 tarihli ve 10-65/1372-510 sayılı Kurul kararının, Danıştay 13. Dairesinin 22.03.2016 tarih ve E: 2011/1129, K: 2016/778 sayılı kararı ile iptal edilmesi üzerine başlatılmıştı.

Rekabet Kurulunun 10.08.2016 tarihli ve 16-27/457-M sayılı kararı ile başlatılan soruşturmada anılan yargı kararında işaret edilen hususlar da göz önünde bulundurularak Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. tarafından 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesinin ihlal edilip edilmediği incelendi.

27.04.2017 tarihinde Rekabet Kurulunca dosyanın müzakeresi sonucunda Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.’nin 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal etmediğine dolayısıyla aynı Kanun’un 16. maddesi uyarınca adı geçen teşebbüse idari para cezası uygulanmasına gerek olmadığına karar verildi.

Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere gerekçesi daha sonra tebliğ edilecek olan 27.04.2017 tarihli ve 17-14/207-85 sayılı kararın açıklama metnine ulaşmak için tıklayınız.

http://www.rekabet.gov.tr/File/?path=ROOT%2f1%2fDocuments%2fGüncel%2fsorusturmalar%2fbotaş.pdf

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın