Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği Birleşme/Devralma Kuralları çerçevesinde, Vodafone tarafından Liberty Global’in Çekya, Almanya, Romanya ve Macaristan’daki kablo işletmesini satın alma/devralma için sunulan önerisini kabul etti. Bu satın alma teklifi, Vodafone tarafından getirilen teklifteki tüm yükümlülüklere uyulması şartıyla Komisyon tarafından kabul edildi.

 

Söz konusu işlem hakkında titizlikle yürütülen soruşturma sonucu Komisyon’un verdiği bu karar Vodafone tarafından Liberty Global’in Çekya, Romanya, Almanya ve Macaristan’daki kablo şirketlerinin devralınmasını içermekte ve ilk olarak kablo ağlarının çalışma şekline odaklanmaktadır.

Derinlemesine yapılan soruşturma süreci boyunca, Komisyon kapsamlı bilgileri ve müşterilerden, tedarikçilerden ve birleşen teşebbüslerin rakiplerinden ve bunlara ilaveten menfaat sahibi diğer kişilerden aldığı geri dönüşleri bir araya getirmiştir.

Soruşturmanın ardından Komisyon, Almanya’da bu devir işlemi hakkında aşağıdaki hususlar sebebiyle endişe etmektedir: Bu işlem;

 • Birleşen teşebbüsler üzerinde uyguladıkları (sabit genişbant hizmetlerinin perakende arzı, Özellikle şu anda Liberty Global iştiraki (Unitymedia) tarafından sunulan alanlarda) önemli rekabetçi baskıyı ortadan kaldıracaktır. Vodafone ve Unitymedia’nın her ikisi de kendi kablo ağlarına dayanan genişbant hizmetleri sunarken bu ağlar örtüşmemektedir. Bununla birlikte, Vodafone, Deutsche Telekom ağına toptan erişim yoluyla Unitymedia tarafından hizmet verilen alanlarda sabit genişbant hizmetlerinin tedariğinde de faaliyet göstermektedir.
 • Birleşen teşekkülün televizyon kanallarına iletilen sinyal alanında toptan tedarik pazarındaki Pazar gücünü arttıracaktır. Bu durum, yayıncıların pozisyonlarının önüne set çekebilir. Ve bu da Almanya’daki son izleyicilere verilen televizyon hizmetinin kalitesinin düşmesine sebebiyet verebilir. Ek olarak, birleşen teşekkülün artan Pazar gücü, yayıncıların seçkin ve gelişmiş hizmet vermesini engelleyebilir. Bu, doğrudan İnternet üzerinden (“Over The Top” veya “OTT” hizmetleri olarak da bilinir) dağıtılan akış ortamlarını ve etkileşimli hizmetler gibi gelişmiş işlevleri, Hibrit Yayın Geniş Bantlı TV sinyalleri (“HbbTV” olarak da bilinir) içerir.

Soruşturma sonucunda Komisyon, aşağıdakilerle ilgili rekabetçi endişeler bulamamıştır:

 • Söz konusu birleşmenin Almanya’daki herhangi bir perakende TV pazarında fiyat ve kalite seviyesine etkisi. Çünkü birleşen teşebbüsler esas olarak kendi kablo alanlarında faaliyet göstermektedir. Komisyon söz konusu birleşme işleminin doğrudan, dolaylı veya potansiyel rekabetin azalması sonucunu doğurabileceğine dair herhangi bir delile ulaşamamıştır.
 • Birleşmenin, Almanya’daki ağlara gelecek kuşak yatırımlarının azaltması ihtimali. Çünkü işlem, birleştirilmiş işletmenin yatırım yapma kabiliyetini ve teşviğini azaltmayacaktır.
 • Sabit genişbant hizmetleri, perakende TV hizmetleri ve Çekya’da perakende mobil telekomünikasyon hizmetleri için perakende pazarı. Komisyon, Birleştirilmiş işletme, sabit veya mobil telekomünikasyon hizmetleri sunan bağımsız sağlayıcıları kapatma yetkisine sahip olacağını tespit etmemiştir.
 • Almanya ve Çekya’daki herhangi başka pazarlar.
 • Macaristan ve Romanya.

 

Komisyon’un endişelerine yönelik olarak Vodafone aşağıdaki taahhütleri getirmiştir:

 • Başvurucunun birleşmiş teşekkülün Almanya’daki kablo ağına erişimini sağlamak. Bu taahhüt başvuru sahibinin Vodafone tarafından sağlanan ve birleşme işlemi sonucu azalacağı düşünülen rekabetçi baskının aynısını yapmasını sağlayacaktır.
 • Sözleşmeli olarak doğrudan veya dolaylı olarak kısıtlamaktan kaçınmak için, birleştirilmiş kuruluşun TV platformunda yayınlanan yayıncıların içeriklerini bir OTT servisi aracılığıyla dağıtabilmelerini sağlama. Bu taahhüt, birleştirilmiş kuruluşun, TV yayıncıları karşısında artan pazar gücünü dengelemekte ve birleştirilmiş kuruluşun, yayıncıların OTT hizmetleri aracılığıyla ek, yenilikçi hizmetler sunma kabiliyetini engelleyebileceği endişesini ortadan kaldırmaktadır.
 • Almanya’daki Vodafone’un kablo ağı üzerinden yayın yapan yayıncıların lineer TV kanallarının Almanya’daki Vodafone’nin kablo ağı üzerinden iletilmesi için harcadıkları besleme ücretlerini arttırmamak (veya gerektiğinde yeni anlaşmalar yapmak). Bu taahhüt, birleşmiş kuruluşun perakende müşterilere sunulan Yaygın TV teklifinin genişliğini ve kalitesini azaltma kabiliyeti ile ilgili endişeyi yöneliktir.
 • TV müşterilerinin doğrudan yayıncıların etkileşimli servislerine doğrudan bağlanabilmelerini sağlayan Ücretsiz Yayıncı HbbTV sinyalini taşımaya devam etmek. Bu taahhüt, birleştirilmiş kuruluşun yayıncıların HbbTV sinyaliyle ek ve yenilikçi hizmetler sunma yeteneğini engelleyebileceği endişesini ortadan kaldırmaktadır.

 

Komisyon bu nedenle, taahhütler tarafından değiştirilen işlemin rekabet endişelerini artırmayacağı sonucuna varmıştır. Bu karar taahhütlere tam olarak uyulması şartına bağlıdır.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın