4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 16. Maddesi’nin Birinci Fıkrasında Öngörülen İdari Para Cezası Alt Sınırının 31/12/2018 Tarihine Kadar Geçerli Olmak Üzere Arttırılmasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı

1.1.2018 tarihinde yürürlüğe girecek Tebliğ’e göre, 4054 sayılan Kanun’un 16. Maddesinin birinci fıkrası uyarınca verilecek idarî para cezası alt sınırı 2018 yılı için 21.036 TL (yirmibirbinotuzaltı lira) olarak belirlenmiştir.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın