4054 Sayılı Kanun Uyarınca Anonim ve Limited Şirketlerin Yapacakları Ödemelere İlişkin Tebliğ

4054 Sayılı Kanun Uyarınca Anonim ve Limited Şirketlerin Yapacakları Ödemelere İlişkin Tebliğ

Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu’nca (YOİKK) 13.02.2016 tarihinde gerçekleştirilen toplantıda şirket kuruluş ve tasfiye işlemlerinin basitleştirilmesi ve maliyetlerin azaltılmasına ilişkin olarak karar alınmış ve bu çerçevede 4054 sayılı Kanun’un 39 uncu maddesinin (c) bendi kapsamında yapılması gereken ödemelerin Odalar tarafından tahsil edilebilmesi amacıyla Rekabet Kurumu ile TOBB arasında bir protokol imzalanması gündeme gelmiştir.

Bu çerçevede sermayelerin veya sermaye artışında artan kısmın on binde dördü (%00 4) nispetinde yapılacak ödemelerin özel bir bankada, Odaların veznelerinde ya da hesaplarında belirli bir süre ile tutmalarının düzenlenmesi gereği hasıl olmuştur.

Konu ile ilgili olarak Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü ile Hazine Müsteşarlığı Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğünün görüşü alınmış ve bu görüşler çerçevesinde 4054 sayılı Kanun’un 39 uncu maddesinin (c) bendinin uygulanmasına yönelik olarak çıkartılan, 01/10/2004 tarih ve 25600 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ‘Esaslar’ yürürlükten kaldırılarak yerine bahsi geçen hususlarda değişiklik içeren 2017/4 sayılı 4054 Sayılı Kanun Uyarınca Anonim ve Limited Şirketlerin Yapacakları Ödemelere İlişkin Tebliğ, 31.03.2017 tarih ve 30024 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

2017/4 sayılı tebliğ için: http://rekabet.gov.tr/File/?path=ROOT%2f1%2fDocuments%2fG%C3%BCncel%2ftebligler%2fTebli%C4%9F+No+2017-4.pdf

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın