Coca Cola Satış ve Dağıtım A.Ş. Hakkında Yürütülen Soruşturma Alınan Taahhüt Üzerine Sonlandırılmıştır.

 

 

Rekabet Kurulunun 02.04.2020 tarihli kararıyla, alkolsüz ticari içecekler pazarında birçok ürün kategorisi ile faaliyet gösteren Coca Cola Satış ve Dağıtım AŞ’nin (CCSD) nihai satış noktalarında rakip ürünlerin satışını engelleyerek 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’u ihlal ettiği iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma süreci devam ederken, CCSD tarafından dosya içeriğindeki rekabetçi endişelere yönelik olarak taahhüt sürecinin başlatılmasına ilişkin başvuruda bulunulması üzerine gerçekleştirilen görüşmeler soncunda CCSD tarafından kapsamlı bir taahhüt paketi sunuldu.

Rekabet Kurulunca dosyanın müzakeresi sonucunda; söz konusu taahhütlerin rekabet sorunlarıyla orantılı, bu sorunları gidermeye elverişli, kısa sürede yerine getirilebilir ve etkili şekilde uygulanabilir olmasından hareketle, ilgili taahhüt paketi bağlayıcı hale getirilerek soruşturmanın sonlandırılmasına karar verilmiştir.

Rekabet Hukuku kapsamında taahhüt uygulamasına etkili bir şekide  devam edildiği görülmektedir. Kurum’un internet sitesinde yer alan duyurunun ardından verilen taahhütler ile ilgili bir açıklama da yapılmıştır. Açıklamada özetle taahhüt paketinin aşağıdaki maddeleri içerdiği belirtilmektedir:

Rekabet Kurumunca izlenilen şeffaflık politikası bakımından, kabul edilen taahhüt paketinin içeriğine ilişkin kamuoyu ve sektör paydaşlarının bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır. Buradan hareketle, CCSD tarafından verilen taahhüt paketinin özetine aşağıda yer verilmektedir:

  1. Tek sözleşme yerine üç ayrı sözleşme: CCSD tarafından bakkal, market gibi satış noktalarında tüm ürün portföyünü içerebilecek şekilde düzenlenmiş olan “Genel” kapsamlı sözleşmeler yerine; (1) “Kolalı İçecekler”, (2) “Diğer Gazlı Ürünler” ve (3) “Gazsız Ürünler” için ayrı ayrı sözleşmeler düzenlenecektir.
  2. İndirim, promosyon ve iskontolar sadece aynı tür içeceklerde geçerli olacak: CCSD tarafından satış noktalarına tanımlanan indirim-iskonto-promosyonlar, ilk maddede belirtilen “Kolalı İçecekler”“Diğer Gazlı Ürünler”“Gazsız Ürünler” sözleşmeleri ve aromalı gazoz, sade gazoz, su-soda, meyve suyu-buzlu çay, enerji içeceği, sporcu içeceği alt kategorileri ayrımında belirlenecektir.
  3. Gazsız ürünlerde münhasırlık olamayacak: CCSD’nin gazsız ürünlerde tek marka sözleşmelerine bazı istisnai durumlar haricinde son verilecektir. Dolayısıyla CCSD, satış noktalarıyla gazsız ürünler bakımından da tek satıcılık anlaşması, bir başka deyişle yalnızca CCSD ürünleri bulundurulmasına yönelik bir anlaşma gerçekleştiremeyecektir.
  4. Sözleşme süreleri 2 yılı geçemeyecek: Bazı istisnai durumlar haricinde CCSD’nin süreli sözleşmeleri iki yıl ile sınırlı tutulacak olup miktarlı sözleşmelerinin yürürlüğünün iki yılı aşması hâlinde satış noktasına cezai şart uygulanmaksızın sözleşmeden çıkış hakkı tanınacaktır.
  5. Dolabı olmayan rakip ürünlere yer verilecek: Rekabet Kurulunun 10.09.2007 tarihli kararı ile bugüne dek uygulanan %20 soğutucu erişim kuralının kapsamı genişletilecektir. Bu doğrultuda geleneksel kanaldaki 100 m2 altındaki noktalar ile yerinde tüketim kanalındaki noktalar bakımından, CCSD’ye ait içecek dolaplarının %25’i rakip ürünlerin erişimine açılacaktır. Bu çerçevede, satış noktasında CCSD haricinde bir rakibin dolabının mevcut olup olmamasına bakılmaksızın dolabı olmayan diğer rakip ürünlerinin CCSD dolaplarında %25 oranında yer almasına imkân sağlanacaktır.
  6. Alım şartlarına yeni düzenleme: CCSD’nin sözleşmelerinde yer alan “düzenli ve sürekli satın almak suretiyle” ifadesi, yalnızca nakit yatırım (satış noktasına verilen nakdi destek) içeren sözleşmelerde korunacak, nakit yatırım haricindeki diğer indirim-iskonto-promosyonları içeren hükümler bakımından sözleşmelerden kaldırılacaktır. Bununla birlikte, nakit yatırım içeren ve bu ibareye yer verilen sözleşmelerde satış noktasının anılan ifadeye uymaması, nokta açısından herhangi bir cezai şart doğurmayacaktır.
  7. Bilgilendirme yükümlülüğü: Soğutucu erişim kuralına ilişkin kabul edilen 5 numaralı taahhüt maddesi kapsamında, CCSD tüketicileri ve satış noktalarını bilgilendirecektir.
  8. CCSD ayrıca, hâlihazırda sözleşmesi devam eden satış noktalarını kabul edilen 1, 2 ve 3 numaralı taahhüt maddeleri kapsamında bilgilendirecektir.
  9. Hâlihazırda devam eden sözleşmelere ilişkin düzenlemeler gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 1 yıl içerisinde tamamlanacak olup diğer taahhüt maddeleri bakımından uyum çalışmaları 31 Aralık 2021 tarihine kadar tamamlanacaktır.
  10. CCSD tarafından sunulan taahhüt metninin kapsamadığı herhangi bir düzenlemenin varlığı hâlinde, Rekabet Kurulunun 10.09.2007 tarihli kararına ilişkin gerekçeli karar metni esas alınacaktır.

Açıklama metninin tamamına   ulaşmak için https://www.rekabet.gov.tr/tr/Guncel/coca-cola-satis-ve-dagitim-as-tarafindan-7409bb358f10ec118143005056b1ce21

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın